امامت و رهبری، حاکمان زمان

عوامل دستگیری امام کاظم توسط هارون

از جمله عواملی که تصمیم هارون را در دستگیری موسی بن جعفر (ع) جدیتر کرد سعایتهای پی در پی عوامل مزدور بود. بعضی از این عوامل از قبیل یحیی بن خالد – [ صفحه ۲۱۱] وزیر هارون – از وابستگان و نزدیکان هارون بودند که روی وی سخت نفوذ داشتند؛ بعضی هم همچون محمد بن جعفر، عبدالله بن جعفر – برادران امام کاظم (ع) – و محمد و علی فرزندان اسماعیل بن جعفر – برادرزادگان پیشوای هفتم (ع) متاسفانه وابسته به بیت امامت بودند. شیخ صدوق مینویسد: علت سعایت یحیی بن خالد از موسی بن جعفر (ع) نزد هارون این بود که هارون فرزندش امین را نزد جعفر بن محمد بن اشعث که تمایلات شیعی داشت گمارد تا او را تربیت کند. یحیی از این اقدام هارون ناراحت و بیمناک شد که مبادا ریاستش از دست برود و شیعیان به رهبری جعفر بر سر کار آیند، از این رو از جعفر و رابطه او با امام کاظم (ع) نزد هارون سعایت کرد. [۴۴۹] . و نیز مینویسد: محمد بن جعفر نزد هارون رفت و پس از آن که به او به عنوان خلیفه سلام کرد گفت: نمیپنداشتم بر روی زمین دو خلیفه باشد تا آن که دیدم به برادرم موسی بن جعفر (ع) به عنوان خلیفه سلام میدهند. [۴۵۰] . بنابر نقل کشی، محمد بن اسماعیل خدمت عمویش امام کاظم (ع) رسید و از وی اجازه خواست به عراق رود و از آن حضرت درخواست توصیه و سفارش کرد. امام (ع) فرمود: سفارش من این است که خدا را در ریختن خون من در نظر بیاوری. او گفت: نفرین خدا بر کسی باد که در ریختن خون شما بکوشد. امام (ع) پس از این توصیه چهار همیان پول که در مجموع ۴۵۰ دینار و ۱۵۰۰ درهم میشد به او داد. وقتی از علت این همه بخشش از او پرسیدند فرمود: برای این است که حجت بر وی تمام شود. محمد رهسپار عراق شد و مستقیم نزد هارون رفت. خلیفه از او به گرمی استقبال کرد. محمد خطاب به هارون گفت: ای امیرمومنان! برای دو خلیفه در زمین خراج جمعآوری میشود؛ برای موسی بن جعفر (ع) در مدینه و برای شما در عراق! [ صفحه ۲۱۲] هارون گفت: راست میگویی؟! گفت: سوگند به خدا راست میگویم. هارون به پاس این سعایت، صد هزار درهم به او بخشید. او پولها را گرفت و روانه منزلش شد؛ ولی همان شب دچار مرگ ناگهانی شد و مرد. [۴۵۱] .
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *