امامت و رهبری، حاکمان زمان

مخالفان سیاسی معاصر امام کاظم

– هارون الرشید: مردم به حضور هارون الرشید بار یافتند. آخرین نفر موسی بن جعفر (ع) بود. هنگامی که چشم هارون به امام (ع) افتاد به جنب و جوش درآمد و چشم به انتظار حضرت ماند، و چون امام (ع) داخل شد هارون روی دو زانو نشست و آن گرامی [ صفحه ۵۷] را در آغوش گرفت و از احوال آن حضرت میپرسید و امام پاسخ میداد: خیر است. هنگامی که امام خواست برود، هارون دوباره او را در آغوش گرفت و بدرقه کرد. مامون که ناظر این جریان بود میگوید: عرض کردم ای امیرمومنان! با این مرد، رفتاری کردید که هیچگاه با کسی نکرده بودید! این فرد چه کسی بود؟ گفت: فرزندم! این، وارث دانش پیامبران، موسی بن جعفر بن محمد است. اگر در جستجوی دانش صحیح هستی باید در نزد او بجویی. [۱۵۴] . هارون، سرسختترین دشمن موسی بن جعفر (ع) در این سخنان، به شخصیت بینظیر فرزند پیامبر (ص) اعتراف نمود و با بیان این جمله که «وی وارث دانش پیامبران است» شایستگی او را برای خلافت اسلامی و جانشینی رسول خدا (ص) بیان کرد. اما چه کند که به گفته خود: «ملک عقیم است» و همین مساله او را به مبارزه و رقابت با پیشوا و خلیفهی واقعی پیامبر (ص) کشاند. – فضل بن ربیع برمکی: زمانی که هارون، موسی بن جعفر (ع) را نزد وزیر خود فضل بن ربیع زندانی کرد، او به هارون نوشت: من نمیتوانم او را نزد خود نگه دارم؛ زیرا او فردی است که در حال حاضر در روی زمین کسی از وی داناتر و عابدتر نیست. [۱۵۵] . و نیز میافزاید: هارون بارها در پی من فرستاد و مرا به قتل موسی بن جعفر (ع) فرمان داد، ولی من از فرمانش سر باز زدم و برایش پیام فرستادم که این کار را انجام نخواهم داد، هر چند به بهای کشته شدن خودم تمام شود. [۱۵۶] . – عیسی بن جعفر: عیسی بن جعفر، پسر عموی هارون و حاکم بصره در پاسخ خلیفه که فرمان قتل موسی بن جعفر را به وی داده بود نوشت: «مدت زندانی موسی بن جعفر (ع) در زندان من به طول انجامید. من در طول این مدت، او را آزمایش کردم و جاسوسانی را بر وی گماردم، ولی ندیدم که از عبادت کناره بگیرد. او همواره از خداوند طلب رحمت و مغفرت میکرد. از این رو، کسی را بفرست که آن حضرت را از من تحویل بگیرد و گرنه من او را از زندان آزاد خواهم کرد.» [۱۵۷] . [ صفحه ۵۸]
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *