امامت و رهبری، حاکمان زمان

معدی عباسی و صرف اموال در راه نکوهش علویان

مهدی، اموال زیادی را در راه نکوهش اهل بیت و کاستن مقام ایشان صرف کرد. گروهی از شعرای جیرهخوار وقتی که فهمیدند
وسیلهی پیشرفت آنها نکوهیدن اهل بیت و زیادهروی در نکوهش آنان است، شروع به دروغپردازی در هجو ایشان کردند و از
معروف به زندقه و الحاد است که بر مهدی عباسی وارد شد و قصیدهای را که در آن باره « بشار بن برد » ، جمله این خود فروختگان
سروده بود، برایش خواند: یابن الذی ورث النبی محمدا دون الأقارب من ذوی الارحام الوحی بین بنیالبنات و بینکم قطع الخصام
فلات حین خصام [ صفحه ۵۰۰ ] ما للنساء مع الرجال فریضۀ نزلت بذالک سوره الأنعام أنی یکون و لیس ذاک بکائن لبنی البنات
وراثۀ الأعمام [ ۷۷۱ ] . مهدی پس از شنیدن این اشعار – به خاطر تشویق این شاعر و دیگر خودفروختگان، بر نکوهش اهل بیت
علیهم السلام – دستور داد هفتاد هزار درهم به وی دادند، همین که امام موسی علیه السلام، قصیدهی بشار را شنید، سخت متأثر شد و
آن شب را با نگرانی و ناراحتی زیاد خوابید، و شنید که هاتف غیبی اشعاری را در برابر اشعار بشار میخواند، و آن اشعار این است:
أنی یکون و لا یکون و لم یکن للمشرکین دعائم الاسلام لبنی البنات نصیبهم من جدهم و العم متروک بغیر سهام ما للطلیق و للتراث
و انما سجد الطلیق مخافۀ الصمصام و بقی ابنشلۀ واقفا متلددا فیه و یمنعه ذو و الارحام ان ابنفاطمۀ منوه باسمه حاز التراث سوی
بنیالاعمام [ ۷۷۲ ] . وقتی که این روش مهدی در بین مردم شایع شد، شعرا با هجو گفتن اهل بیت علیهم السلام، خود را به آنها
[ نزدیک کردند، از جمله مروان بن ابیحفص که در حضور مهدی این قصیده را سرود که در همین قصیده میگوید: [ صفحه ۵۰۱
هل تطمسون من السماء نجومها بأکفکم او تسترون هلالها او تدفعون مقالۀ عن ربکم جبریل بلغها النبی فقالها شهدت من الانفال
آخر آیۀ بتراثهم فأردتم ابطالها [ ۷۷۳ ] . همین که مهدی این اشعار را شنید، از روی جانمازی خود، بیاختیار، به روی فرش غلتید، و
از خود بی خود شده و رو به او کرد و گفت: این اشعار چند بیت است؟ صد بیت. دستور داد صد هزار درهم به وی دادند و به او
۷۷۴ ] . آری! این اموال فراوان را برای ] «! این نخستین باری است که به شاعری در خلافت عباسی اینقدر جایزه میدهم » : گفت
کاستن از مقام والای اهل بیت علیهم السلام و کم کردن اهمیت آنان به او بخشید، در حالی که او و دیگر خاندانش به مقام خلافت
اسلامی نرسیدند مگر به نام علویان و مبارزات و فداکاریهای ایشان.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *