امامت و رهبری، حاکمان زمان

منصور و چپاول اموال

منصور درباره شکنجه و درمانده کردن رعیت، تمام کوشش خود را به کار برده و به چپاول و غارت اموال آنان همت گمارد. تا آن
جا که مورخان نقل کردهاند، همهی اموال مردم را گرفت و چیزی برای آنان نگذاشت، مبلغ دریافتی وی از مردم هشتصد [ صفحه
۴۲۹ ] هزار، هزار درهم بود [ ۶۵۳ ] که امروز معادل – بر حسب نرخ معمول – چهار هزار میلیون دینار میشود. [ ۶۵۴ ] . در آخرین
من برای تو بقدری اموال جمع کردم که هیچ خلیفهای پیش از من آنقدر » : وصیت منصور به فرزندش – مهدی – چنین آمده است
۶۵۵ ] . سیاست مالی وی بر اساس غارت و چپاول و بناحق گرفتن اموال بود، فقر و بیچارگی را پس از خود در ] «. جمع نکرده بود
حالی گذاشت که بر تمام مناطق اسلامی سایهی شوم خود را گسترده بود.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *