امامت و رهبری، حاکمان زمان

موضع امام کاظم در برابر هارون

موسی بن جعفر (ع) با هارون الرشید بیش از سایر خلفای معاصر خویش برخورد داشته است، زیرا هم مدت زمان تقارن امامت آن حضرت خلافت هارون بیش از دیگر خلفا بوده و هم قدرتطلبی، کینهتوزی و دشمنی این خلیفهی جبار و مستبد عباسی با امام کاظم (ع) فزونتر و آشکارتر از دیگر زمامداران بوده است. از این رو تضاد میان جبههی امامت و جبههی خلافت در دوران هارون به اوج خود رسید و برخوردها و موضعگیریها از هر دو جناح شدت پیدا کرد. ما در درسهای گذشته به تناسب به بعضی از موضعگیریهای امام (ع) علیه هارون اشاره کردیم. [۴۳۶] در درس بعدی نیز که به تجزیه و تحلیل عوامل دستگیری امام (ع) میپردازیم پارهای دیگر از این موضعگیریها را یادآور خواهیم شد، در اینجا به رهنمودهای آن حضرت به یاران خود در زمینه همکاری با دستگاه خلافت بسنده میکنیم.
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *