امامت و رهبری، حاکمان زمان

نهضتهای محلی

نتایج رویدادها
براستی رویدادهای سهمگینی که جهان اسلام از ناحیه ی حکومت ستمگر اموی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اداری اش گرفتار
شد باعث پیامدهای ذیل گردید:
در بیشترین نواحی اسلامی، شماری از نهضتهای محلی، به قصد انتقام گرفتن از حکومت و اظهار نارضایتی نسبت به آن شروع
شد. مانند نهضتهای علویان و خوارج و این نهضتهای به هم پیوسته، باعث ذلت سلطه امویان گردیده و کیان اقتصادی و نظامی
آن را متزلزل ساخت، طبیعی است که این نهضتها در نتیجهی گسترش ظلم اجتماعی و فقدان عدالت و برابری، میان مسلمانان
بوجود آمدند و اگر حکومتهای اموی در سیاست داخلی خود مطابق اهداف والایی که اسلام در سایه حکومت خود پیریزی
[ کرده بود، حرکت میکردند، هر آینه دچار این مصیبتها و بدبختیها نمیشدند. [ صفحه ۳۶۵
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *