امامت و رهبری، حاکمان زمان

هادی عباسی زمامدار زمان امام کاظم

اشاره
با مرگ مهدی در سال ۱۶۹ هجری قمری [۲۴۵] فرزندش موسی ملقب به هادی به خلافت رسید. وی که در زمان تصدی خلافت ۲۴ سال داشت، فردی مغرور، ناپخته، عیاش، سنگدل و بدخوی و سختگیر بود. [۲۴۶] و در انجام اعمال ناشایست و سبک به قدری جری و متهتک بود که حتی شوون ظاهری خلافت را رعایت نمیکرد. [۲۴۷] . وی پیش از رسیدن به خلافت به قدری در میگساری و گردآوری ندیمان و آوازهخوانان به گرد خود افراط میکرد که گاهی پدرش آن را تحمل نکرده دستور میداد همبزمان او را به زندان افکنند تا دست وی از آنان کوتاه شود. [۲۴۸] . هادی در دوران زمامداری با آزادی و امکانات بیشتر، اموال عمومی را صرف عیاشی و عیش و نوشهای شاهانهی خود کرد. وی خوانندگانی همچون «ابراهیم موصلی» را به دربار جذب کرد و در قبال آوازهخوانی آنان، بیتالمال را به جیب آنها سرازیر نمود. «ابراهیم موصلی» موفق شد در یک روز صد و پنجاه هزار دینار پول آوازهخوانی از هادی بگیرد.» [۲۴۹] . خلیفه در قبال یک بیت شعری که «عمر بن بزیع» در ستایش او گفته بود، سیصد هزار درهم به وی صله داد، و حتی روزی به ازای چند شعر طربانگیز، کلید خزانهی بیتالمال را به «ابراهیم موصلی» داد و گفت: هر قدر میخواهی بردار! او وارد خزانه شد و پنجاه هزار دینار برداشت. [۲۵۰] . در نتیجهی این بذل و بخششهای بیحساب خلیفه، خوانندگان و رقاصان ثروت انبوهی گرد آوردند. و اموال و مستغلات «ابراهیم موصلی» خواننده معروف را ۲۴ میلیون درهم [ صفحه ۱۰۰] برآورد کردند و این غیر از درآمد ماهانهاش بود که بالغ بر ده هزار درهم میشد. [۲۵۱] فرزند ابراهیم گفت: اگر هادی بیش از این عمر میکرد ما حتی دیوارهای خانهمان را از طلا و نقره میساختیم. [۲۵۲] .
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *