امامت و رهبری، حاکمان زمان

هادی عباسی و علویان زمان امام کاظم

هادی عباسی گرچه بیش از یک سال و اندی قدرت را در دست نداشت، لیکن در همین مدت کم، علاوه بر حیف و میل بیتالمال مسلمانان، در برخورد با علویان، جنایاتی مرتکب شد که نامش در دفتر خونخواران تاریخ و کشندگان آل علی (ع) ثبت گردید. او حتی حقوق و مستمری ناچیزی که پدرش مهدی از بیتالمال به سادات بنیهاشم میداد قطع کرد و آنان را در هر گوشه و کنار تعقیب نمود و به فرمانداران خود نوشت: علویان را هر کجا یافتید دستگیر کرده به بغداد بفرستید. [۲۵۳] و بدین طریق رعب و وحشت شدیدی در میان علویان پدید آمد. [۲۵۴] . [ صفحه ۱۰۱]
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *