امامت و رهبری، حاکمان زمان

هارون در کمین امام کاظم و علت آن

هارون در مورد امام کاظم علیه السلام به قدری عصبانی بود که مثل مارگزیده به خود می پیچید، از این رو چون صیادی بی رحم در کمین آن حضرت بود تا در فرصتی مناسب آن حضرت را از میان بردارد. علت عصبانیت هارون این بود که به خوبی فهمیده بود که امام اگر آزاد باشد در اندیشه تشکیل حکومت اسلامی است، زیرا شواهد عینی نشان می داد که آن حضرت در هر فرصتی، حکومت طاغوت را نفی و محکوم می کند، در مورد مساله ی فدک، تمام سرزمینهایی را که در تحت قلمرو حکومت اسلامی است، به عنوان «حد و مرز فدک» تعیین می فرماید [۶۶] و از سوی دیگر از چهار گوشه ی کشور اسلامی، وجوهاتی را که شیعیان برایش می فرستند می پذیرد. حجم وجوهاتی که امام می گرفت به قدری وسیع بود که وقتی آن حضرت به شهادت رسید، ۷۰ هزار دینار از آن وجوهات در نزد «زیاد بن مروان قندی»، و ۳۰ هزار دینار در نزد «علی بن حمزه»، و ۳۰ هزار دینار و پنج کنیز در تحویل «عثمان بن عیسی رواسی» (سه [ صفحه ۹۴] نفر از نمایندگان امام کاظم) بود [۶۷] . سرپرستی امام کاظم علیه السلام در مدینه از پانصد نفر [۶۸] و تامین معاش آنها از طرف آن حضرت و صدقات و وقفهای او و… [۶۹] بیانگر استقلال آن حضرت و بی اعتنایی او به دستگاه طاغوتی هارون بود، و همه این امور شاهد آن بود که امام کاظم علیه السلام مدعی تشکیل حکومت اسلامی، تحت رهبری امام معصوم و بر حق است.
نوشته آقای محمد محمدی اشتهاردی بر گرفته از کتاب نگاهی بر زندگی امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *