امامت و رهبری، حاکمان زمان

هارون عباسی زمامدار زمان امام کاظم

اشاره
پس از مرگ هادی به سال ۱۷۰ هجری قمری برادرش هارون بر مسند خلافت تکیه زد و مدت ۲۲ سال و اندی حکومت کرد که سیزده سال آن همزمان با امامت حضرت موسی بن جعفر (ع) بود. هارون پنجمین خلیفهی عباسی با اقتدار و امکانات بیشتری زمام امور مسلمانان را به دست گرفت و دوران او اوج اقتدار و کامروایی عباسیان بود. گوستاولوبون مینویسد: «آوازه شهرت هارون به همه جا رسید و جهان را گرفت، و از شهرهای تاتار و چین و هند سفرایی به دربار او فرستادند، و از این سو پادشاهان مغرب زمین که دارای شوکت و عظمت زیادی بود. یعنی پارلمان، امپراتور فرانسه که سلطنتش از کرانههای اقیانوس اطلس تا آلپ وسعت داشت، اگر چه برای مردم دور از تمدن و وحشی حکومت میکرد، نمایندگانی به دربار هارون فرستاد که حامل بهترین درودها بودند و از وی خواستند از زائران بیتالمقدس پشتیبانی کرده آزادی رفت و آمدشان را تامین نماید. هارون تقاضای آنان را پذیرفت.» [۲۵۵] . «برای شوکت و ابهت هارون همین کافی است که بدانیم امپراتوران روم ناچار بودند به او باج و خراج بپردازند. نیسفور ضمن نامهای به هارون اخطار کرد که از این پس باج نخواهم داد. هارون در پاسخ نوشت: «بسم الله الرحمن الرحیم، از امیرالمومنین هارون الرشید به نیسفور، سگ روم، ای کافربچه! نامهات را خواندم. پاسخ آن را خواهی دید و نخواهی شنید.» و به راستی سگ روم پاسخ آن را دید؛ زیرا طولی نکشید که هارون کشور او را ویران کرد و امپراتور قسطنطنیه ناچار شد. به خلیفه باج دهد.» [۲۵۶] . [ صفحه ۱۰۴] باجها و خراجها و مالیاتهایی که از نقاط مختلف به خزانهی حکومت هارون میرسید بالغ بر ۷۲ میلیون دینار میشد و این به جز درآمدهای غیر نقدی بود که از حاصل اراضی کشاورزی دریافت میگردید. [۲۵۷] . گستردگی قلمرو اسلامی و امکانات مالی هارون، او را در آغاز حکومت بر آن داشت که مملکت پهناور خویش را به نظم آورد، از این رو، دست به اصلاحاتی زد، از آن جمله بین شهرهای مختلف وسائل نقلیه منظمی برقرار کرد و ترتیبی داد که پیکها با سرعت بیشتر بتوانند راههای دور را بپیمایند. [۲۵۸] .
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *