امامت و رهبری، حاکمان زمان

ویژگیهای امام

ناگزیر باید در امام، تمام ویژگیهای نیک و صفات والا و نمونه های ارزشمند از: علم، تقوا، اندیشهی معتدل، اصالت کاربرد اندیشه
و درایت کامل بدانچه امت در تمام شؤون خود بدان نیازمند است وجود داشته باشد. متخصصان فن سیاست اسلامی، شرایطی
نامبردهاند که باید به طور فراوان در امام وجود داشته باشد. آن شرایط عبارتند از: ۱ – عدالت با تمام شرایط، یعنی: خودداری از
– ارتکاب گناهان کبیره و اصرار نداشتن بر گناهان صغیره. ۲ – دانش، در حدی که بتواند در رویدادها و احکام، اجتهاد کند. ۳
حواس، از قبیل: گوش، چشم و زبانش سالم باشد، تا آنچه را که مستقیما درک میکند، درست انجام گیرد. ۴ – اعضای بدنش –
از هر گونه نقصی که مانع از حرکت کامل و سرعت انجام کار است – سالم باشد. ۵ – اندیشه و نظری که، سیاست رعیت و مصالح
جامعه را اداره کند. ۶ – دلاوری و شجاعت، در حدی که بتواند از قلمرو اسلام حمایت کرده و با دشمن مبارزه کند. ۷ – نسبت
فامیلی، یعنی: امام از دودمان قریش باشد. تمام این اوصاف را ماوردی و ابنخلدون [ ۱۵۵ ] نقل کردهاند. و جوینی، ایجی، جرجانی
« نظام الحکم و الاداره فی الاسلام » : و فارابی، اوصاف دیگری را ذکر کردهاند که ما تمام آنها را به طور تفصیل در کتاب خود
آوردهایم. شیعه معتقد است که امام باید در ملکات و خصوصیات شخصی بالاترین فرد باشد، و ناگزیر از صفات زیر است: [ صفحه
[۱۳۲
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *