امامت و رهبری، حاکمان زمان

ویژگیهای زمان امام کاظم

زمان امام کاظم (ع) همزمان با حاکمیت جریان اجتماعی عباسیان است. زمان امام کاظم (ع) همزمان با اوج اقتدار عباسیان میباشد. زیرا زمان هارون الرشید و نیز بعد از وی فرزندش مأمون اوج اقتدار و جولان حکومت عباسیان است. عباسیان همانند امویان با عترت رسول الله (ص) و اهل بیت پیامبر برخورد بسیار خشن و تند دارند. عباسیان نه فضایل اهل بیت (ع) را بر میتابند و نه موضع گیری اهل بیت (ع) برای آنان قابل تحمل است. زیرا پایههای حکومت عباسیان بر ستم و جور و تباهی که سست ترین پایه هاست، نهاده شده و موضع شاخصهای عترت هماره ستیز با ستم و ستمگران میباشد. از این رو موضعگیری عترت بزرگترین چالش زمان حکومت عباسیان را شکل میدهد. به همین خاطر بیشترین محدودیتها و فشارها از سوی حاکمان عباسیان متوجه عترت و پیروان آنان است. [ صفحه ۱۶] امام کاظم (ع) رهبری تشکل همسوی اهل بیت را به عهده دارد. امام کاظم (ع) باید بتواند جریان اجتماعی که به رهبری عترت شکل گرفته و تداوم دارد رهبری کند و این تشکل را از بحرانها عبور دهد. امام کاظم (ع) باید با تدبیر و صلابت بتواند در برابر جریان اجتماعی عباسیان مقاومت کند و عباسیان را از رسیدن به اهداف شوم که محو راه عترت و سنت رسول الله (ص) است، ناامید سازد؛ فقه و فرهنگ تشیع و عترت را شکوفا سازد و باورهای حق و فضایل و ارزشها را در جامعه مستقر سازد. موسی بن جعفر (ع) باید در برابر انواع چالشها بایستد. باید انواع ستمها و رنجها را بر جسم و جان خویش هموار سازد تا بتواند ارزشهای الهی و سنت رسول الله (ص) را در جامعه مستقر و مستمر سازد. امام کاظم (ع) باید محدودیتها، تبعیدها و سالها زندان را با انواع سختیها و آزارهایش به جان خویش همراه و هموار سازد تا راه و رسم رسول الله (ص) را در جامعه احیا نماید. ابوالحسن الاول (ع) باید حتی زهر تلخ حاکمان عباسیان را به جان شیرینش بخرد و شهادت را با آغوش باز پذیرا باشد. باید با بدنی رنجور و رخساری سبزینه در زیر خاک پنهان شود تا درخت دین و سنت رسول الله (ص) شاداب و سبز و پر ثمر بماند. در این راستا ترفندهای حاکمان عباسی بررسی شده و موضعگیریها و تلاشهای امام کاظم (ع) در برابر آنان در حد توان تحلیل و نگاشته شده است. این نوشتار در چهار بخش زندگی نامه، برخی فضایل، بررسی برخی آموزههای عرشی و نیز موضع امام در برابر جریانهای اجتماعی تنظیم شده است. [ صفحه ۱۷]
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *