امامت و رهبری، حاکمان زمان

کشتار امویان توسط سلیمان بن علی در بصره

سلیمان بن علی در بصره به کشتار امویان و سرکوبی آنان اقدام کرد و جمعی از آنان را اعدام نمود و دستور داد که از پاهایشان
صفحه ۱۶۸ از ۲۷۲
بگیرند و بکشند، و سر راه ها بیندازند تا سگها بدنشان را بخورند. بسیاری از ایشان مانند عمر بن معاویه پنهان شدند، وی مدت
درازی پنهان بود، تا این که عرصه بر وی تنگ گردید، و به سلیمان بن علی پناهنده شد، رفت و در مقابل او قرار گرفت، اما سلیمان
او را نمیشناخت، عمر – در حالی که آثار ذلت و شکست در سیمایش پیدا بود – گفت: شهرها مرا به سوی تو انداختند، و لطف
تو، مرا به نزدت راهنمایی کرد، اکنون اگر مرا بکشی، آسوده گشتهام و اگر بازم گردانی در امان خواهم بود. سلیمان پرسید: تو
کیستی؟ [ صفحه ۳۸۸ ] او خود را معرفی کرد، سلیمان به حال وی رقت کرد و گفت: خوش آمدی، چه نیازی داری؟ نوامیسی که
تو سزاوارترین و نزدیکترین مردم برایشان هستی، به دلیل ترس و بیم ما بیمناکند. خداوند خون تو را حفظ کند و بر مال و ثروت
. [ تو بیفزاید. آن گاه او را امان داد، و مطلب را به سفاح نوشت، و سفاح نیز اماننامهی او را تأیید کرد [ ۵۹۱
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *