از دیدگاه اندیشمندان و بزرگان

امام کاظم از دیدگاه عبدالباقی العمری الفاروقی

صاحب «التریاق الفاروقی فی منشات الفاروقی» (م ۱۲۷۸) میگوید:
لذو استجر متوسلا ان ضاق امرک او تعسر
بابی الرضا جدالجواد محمد موسی بن جعفر.
«اگر کارت تنگ یا مشکل شد، به پدر امام رضا و جد محمد جواد، موسی بن جعفر (ع) توسل کن». باز گفته:
ایا ابن النبی المصطفی و ابن صفوه
علی و یا ابن الطهر سیده النساء
لا کان موسی قد تقدس فی طوی
فانت الذی و ادیه فی تقدسا
خلعنا نفوسا قبل خلع نعالنا
غداه حللنا مرقدا منک مانوسا
و لیس علینا من جناح بخلعها
لانک بالوادی المقدس یا موسی
نحن إذا عم خطب او دحی
کرب و خفنا نکته من حاسد
لذنا بموسی الکاظم بن جعفر
الصادق بن الباقر بن الساجد
ابن الحسین بن علی بن ابی
طالب بن شیبه المحامد
هان ای فرزند رسول برگزیده خدا و ای فرزند برادر رسول خدا علی و ابن فرزند سرور زنان عالم فاطمه طاهره. اگر موسای پیامبر به جهت رفتنش به طور سینا تقدس پیدا کرد، توئی که طور سینا به جهت تو لباس قداست به خود پوشید. صبحگاهان هنگامی که پا به مرقد شما میگذاریم پیش از آن که کفشهای خود از پا درآوریم روحهایمان به دلیل کثرت انسی که با تو داریم، نزدیک است از بدنها خارج است. اگر روحمان در هوای تو از بدنها خارج شود، باکی نیست برای این که تو ای موسی یکهتاز وادی مقدس هستی. هنگامی که حادثهای ما را دامنگیر میشود یا اندوهی روزگار را بر ما تاریک میکند و یا از نکبت حاسدی در خوف و هراس افتادیم. به موسی الکاظم فرزند جعفر الصادق فرزند باقر بن سجاد فرزند حسین بن علی بن ابیطالب فرزند شیبه الحمد پناه میبریم.
—————————————————————————————————————————————–
منبع: امامان اهلبیت در گفتار اهل سنت؛ تحقیق و نگارش داود الهامی؛ مکتب اسلام چاپ اول پاییز ۱۳۷۷٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *