از دیدگاه اندیشمندان و بزرگان

اوصاف امام کاظم علیه السلام از دیدگاه قرمانی

موسی، همان امام بزرگ بینظیر و حجت شب زندهداری است که شب را در حال نماز و روز را به روزهداری سپری میکرد. به »
خاطر حلم فراوان و گذشت از تجاوزکاران به کاظم موسوم شد. او از آن رو به باب الحوائج معروف است، چون هر کس [ صفحه
. [۲۸۲] « ۱۹۴ ] برای برآورده شدن حاجتش به او متوسل شد، هرگز ناامید برنگشت
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *