از دیدگاه اندیشمندان و بزرگان

سیره نگاری تحلیلی عترت

شاید بتوان گفت بیشتر نوشتارهایی که تاکنون از سوی نویسندگان شیعه در مورد سیرهنگاری عترت و اهل بیت (ع) نگاشته شده است از منظر تاریخی و وقایع نگاری بوده است که به بیان و توصیف وقایع بسنده مینمودهاند. در صورتی که آنچه موجب الگوگیری و اسوه قرار دادن روشها میباشد تحلیل وقایع به صورت سنتهای منسجم و قابل الگوگیری می باشد. یعنی سیره نگاری علمی و تحلیلی که رابطه بین علتها، معلولها را کشف و بازگو نموده و با تحلیل های صحیح و منطقی، آنها را کاربردی در هر زمان و شایسته الگوگیری جلوه گر سازد. این نکته مهمی است که در سیره نگاری عترت کمتر به چشم می خورد. با این که عرصهای بس گسترده در پیش رو وجود داشته، نویسندگان کمتر در این میدان قدم نهادهاند! [ صفحه ۱۵] روش تحقیق و پژوهش در سیره نگاری عترت نیز با این فرآیند رقم میخورد. زیرا گر چه وقایع نگاری مفید و قابل بهره گیری است، لیکن آنچه به این تحقیقات ارزش برتر میدهد و سیره عترت را قابل اسوه و الگوگیری در هر زمان مینماید، نگارش سیره به صورت تحلیلی یعنی روشن ساختن علتها و شفاف ساختن رابطه علتها با معلولها میباشد. این روش توانمند است تا افقهای تازهای در برابر دیدگان مخاطبان بگشاید و مخاطبان را در هر زمان به ارزش های والای عترت فراخواند.
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *