از دیدگاه اهل بیت

تصریح پیامبر به جانشینی امامان بعد از خودشان

جابر بن عبدالله انصاری میگوید: بر مولایم فاطمه (ع) دختر رسول خدا (ص) وارد شدم تا ولادت فرزندش امام حسین (ع) را تبریک بگویم. در دستش صحیفهای سفید از در دیدم. از آن سوال کردم. فرمود: در این صحیفه نامهای امامان از فرزندان من نوشته شده است. [۱۸۳] از او خواستم تا آن را به من بدهد. فرمود: اگر مانعی نبود این کار را میکردم؛ لیکن جز پیامبر یا جانشین و یا خاندان او از دست زدن به آن نهی شدهاند؛ ولی شما ماذونید که به آن بنگرید. من نگریستم و در آن، نامهای زیر را یافتم: «ابوالقاسم، مصطفی، محمد بن عبدالله (ص) مادرش آمنه؛ ابوالحسن مرتضی، علی بن ابیطالب، [ صفحه ۷۲] مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف؛ ابومحمد، حسن بن علی؛ ابوعبدالله، حسین بن علی، مادرشان فاطمه (ع) دختر محمد (ص)؛ ابومحمد علی بن حسین، مادرش شهربانو دختر یزدگرد؛ ابوجعفر محمد بن علی باقر، مادرش ام عبدالله دختر حسن بن علی بن ابیطالب؛ ابوعبدالله، جعفر بن محمد صادق، مادرش ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابوبکر، ابوابراهیم، موسی بن جعفر، مادرش کنیزی به نام حمیده، ابوالحسن، علی بن موسی الرضا، مادرش کنیزی به نام نجمه؛ ابوجعفر، محمد بن علی زکی، مادرش کنیزی به نام خیزران؛ ابوالحسن، علی بن محمد امین، مادرش کنیزی با نام سوسن؛ ابومحمد حسن بن علی رفیق، مادرش کنیزی به نام سمانه با کنیهی ام الحسن و ابوالقاسم، محمد بن حسن حجت خدا و قائم، مادرش با نام نرجس، درود خدا بر همه آنان باد.» [۱۸۴] .
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *