از دیدگاه اهل سنت

دیدگاه کمال الدین محمد بن طلحه شافعی از امام کاظم

«ابوسالم نصیبی» از اکابر و روسای علمای شافعی و مولف کتاب «مطالب السئول فی مناقب آل الرسول» (۶۵۲ – ۵۸۳ ه) درباره امام کاظم (ع) مینویسد:
«هو الإمام الکبیر القدر العظیم الشان الکبیر المجتهد الجاد فی الإجتهاد المشهور بالعباده المواظب علی الطاعات المشهور بالکرامات یبیت اللیل ساجدا و قائما و یقطع النهار متصدقا و صائما و لفرط حلمه و تجاوزه عن المعتدین علیه دعی کاظما کان یجازی المسیء بإحسانه الیه و یقابل الجانی بعفوه عنه و لکثره عباداته کان یسمی بالعبد الصالح و یعرف فی العراق بباب الحوائج الی الله لنحج مطالب المتوسلین الی الله تعالی بکراماته تحار منها العقول و تقضی بان له عندالله تعالی قد صدق لا تزل و لا تزول…» [۱] . «او امامی است کبیر القدر، عظیم الشان، کثیر التهجد، مجد در اجتهاد مشهور به عبادت، مواظب بر طاعات مشهور به کرامات، شب را در حال سجده و قیام به روز میآورد و روز را به آخر میرساند با تصدق و روزه به پایان میبرد و به سبب کثرت حلمش و گذشتش از جرم تقصیر کنندگان «کاظم» خوانده میشد و کسی که به او بدی کرده بود، او را با احسان و نیکی جواب میداد و کسی که به او جنایتی کرده بود، با عفو و گذشت مقابله مینمود و به جهت کثرت عباداتش «عبدصالح» نامیده شد و در عراق به «باب الحوائج الی الله» شناخته میشود زیرا که هر کس به او متوسل میشد، به حاجت خود میرسید کراماتش عقلها را حیران میکند و مسلم میدارد که برای آن حضرت نزد خداوند تعالی سابقه نیک است که زایل شدنی نیست».
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] مطالب السوول، ص ۸۳، چاپ سنگی که با کتاب تذکره الخواص، سبط ابنجوزی، در ایران چاپ شده است.
منبع: امامان اهلبیت در گفتار اهل سنت؛ تحقیق و نگارش داود الهامی؛ مکتب اسلام چاپ اول پاییز ۱۳۷۷٫

برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *