از دیدگاه اهل سنت

پاسخ قاطع امام کاظم به ابوحنیفه

عصر امامت امام صادق علیه السلام بود، فرزند آن حضرت امام کاظم علیه السلام دوران نوجوانی را می گذرانید، روزی ابوحنیفه (رئیس مذهب حنفی) به حضور امام صادق علیه السلام آمد و گفت: «پسرت موسی (امام کاظم) را دیدم نماز می خواند و مردم را پیش روی او، عبور و مرور می کردند، ولی موسی علیه السلام آنها را از عبور و مرور در جلو نمازگزار، نهی نمی کرد.» [ابوحنیفه با این سخن، خواست به فرزند امام صادق علیه السلام اعتراض کند و ضمنا امام صادق علیه السلام را در مورد فرزندش، سرزنش نماید.] [ صفحه ۲۶] امام صادق علیه السلام فرزندش موسی علیه السلام را به حضور طلبید، وقتی که او حاضر شد، امام صادق علیه السلام به او فرمود: «ابوحنیفه می گوید: «تو نماز می خواندی و مردم، پیش روی تو رفت و آمد می کردند و تو آنها را نهی نمی کردی؟» امام کاظم: آری ای پدر! آن کسی که من برای او نماز می خواندم نزدیکتر به من بود تا سایر مردم، چنانکه خداوند در قرآن (آیه ی ۱۶، سوره ی ق) می فرماید: و نحن اقرب الیه من حبل الورید: «و ما به انسان از رگ قلبش نزدیکتریم.» [یعنی من در نماز بودم و در آن وقت آن چنان توجه به خدا داشتم، که از رفت و آمد مردم، غافل شدم] امام صادق علیه السلام از پاسخ پر مغز فرزندش خشنود شد و او را به نشانه ی محبت به سینه اش چسبانید و فرمود: بابی انت و امی یا مودع الاسرار: «پدر و مادرم به فدایت ای امانتدار اسرار و مخزن رموز.» [۱۱] . [ صفحه ۲۷]
نوشته آقای محمد محمدی اشتهاردی بر گرفته از کتاب نگاهی بر زندگی امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *