دیدگاه های دیگران

درماندگی ابویوسف در محضر امام کاظم

روزی مهدی عباسی در محضر موسی بن جعفر علیه السلام نشسته بود، ابویوسف (که از دانشمندان مخالف خاندان رسالت بود) در آن مجلس حضور داشت، به مهدی رو کرد و گفت: اجازه می دهی سوالهایی از موسی بن جعفر علیه السلام کنم که از پاسخ آنها درمانده شود؟ مهدی عباسی گفت: اجازه دادم. ابویوسف به امام کاظم علیه السلام گفت: اجازه است سوالی کنم؟ امام فرمود: سوال کن. ابویوسف: «کسی که در مراسم حج، احرام بسته آیا زیر سایه رفتن (در هنگام سیر) برای او جایز است؟» امام کاظم: جایز نیست. ابویوسف: آیا اگر محرم خیمه ای در سرزمین (به عنوان منزلگاه) نصب کند و زیر آن برود جایز است؟ [ صفحه ۶۵] امام کاظم: جایز است. ابویوسف: بین این دو سایه چه فرق است، که در اولی جایز نیست و در دومی جایز است؟! امام کاظم: در مساله ی زنی که عادت ماهیانه داشته، آیا نمازهای آن ایام عادت را باید قضا کند؟ ابویوسف: نه. امام کاظم: آیا روزه اش را که در آن ایام نگرفته باید قضا کند؟ ابویوسف: آری. امام کاظم: به من بگو، بین این دو، چه فرق است که در مورد اولی (نماز) قضا نیست و در مورد دوم (روزه) قضا دارد؟ ابویوسف: دستور چنین آمده است. امام کاظم: «در مورد کسی که در احرام حج است، نیز دستور چنان آمده است که گفته شد». (نباید مسائل شرعی را قیاس کرد). ابویوسف از این پاسخ، واسوخته شد، مهدی عباسی به او گفت: «می خواستی کاری (برای سرشکستگی امام) کنی ولی نتوانستی.» ابویوسف: رمانی بحجر دامغ: «موسی بن جعفر علیه السلام با سنگ شکننده مرا ترور کرد» یعنی در برابر پاسخ او، دمغ و درمانده شدم [۳۸] . باید گفت: در این ماجرا هم ابویوسف و هم مهدی عباسی شرمنده و سرافکنده شدند. [ صفحه ۶۶]
نوشته آقای محمد محمدی اشتهاردی بر گرفته از کتاب نگاهی بر زندگی امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *