امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

امام کاظم در زندان بصره

امام کاظم (ع) را به بصره انتقال داده و به مدت یک سال در بصره زندانی میکنند. لیکن تبعید و زندان هدف نهایی هارون نمیباشد. هارون بارها به فرماندار بصره نامه مینگارد و از وی میخواهد که حضرت را به شهادت برساند! [۴۸۵] فرماندار بصره عیسی بن جعفر بن منصور میباشد. وی از نوادگان منصور دوانیقی است. وی فردی مورد اعتماد هارون میباشد که حکومت داری این منطقه حساس به عهده وی نهاده شده است. بصره از مدینه الرسول و از کوفه مرکز حکومت علی بن ابیطالب (ع) فاصله دارد. کوفه مرکز ساختار فکری و اجتماعی هواداران امیرالمؤمنین (ع) است. کوفه مرکز هواداران علویان و تشکل همسوی اهل بیت (ع) است. [ صفحه ۱۹۹] حساس ترین مرکز در دوران حکومت امویان و عباسیان کوفه میباشد. در عین حال بصره نیز از اندیشههای تابناک علی (ع) بینصیب نیست. گر چه بصره تفاوت هایی با کوفه دارد و همین تفاوتها باعث شد که شورشیان جمل بصره را پایگاه خویش انتخاب کنند. زیرا بصره از اهداف طلحه و زبیر و امالمؤمنین عایشه حمایت مینمود. لیکن اندیشههای تابناک علی (ع) بر بصره و پیرامون آن هم پرتوافکنی نموده بود. در مجموع بصره نیز جای مناسب برای تبعید و زندانی نمودن شاخص عترت چون امام کاظم (ع) که رهبری تشکل همسوی اهل بیت (ع) را عهده دار است، به نظر نمیآید. مردم بصره به ویژه شیعیانی مانند یاسین الضریر الزیات در بصره در تلاش بودند که به هر صورت ممکن با امام در زندان ارتباط برقرار کنند. [۴۸۶] . از جانب دیگر عیسی بن جعفر بن منصور گر چه از عباسیان است، لیکن فردی نیست که به دستورات هارون چشم بسته رفتار کند. خود نیز دارای اندیشه و استقلال فکری است. وی بعد از مشاهده سجایا و مناقب امام در زندان بصره، اگر شیفته امام نشده باشد، موسی بن جعفر (ع) را نه تنها مستحق عقوبت قتل نمیداند، بلکه مستحق زندان هم نمیبیند. بدین خاطر بر حضرت در زندان سخت گیری نمیکند. وی دستورات هارون را که مینگاشت امام کاظم (ع) را به شهادت برساند، اجرا نمیکند. وی حتی به هارون مینویسد اگر حضرت را جابجا نکند وی را از زندان بصره آزاد خواهد نمود. [۴۸۷] . در هر صورت مناسب نبودن منطقه بصره برای تأمین اهداف هارون در زندانی نمودن امام، سرپیچی عیسی بن جعفر از دستورات هارون، باعث [ صفحه ۲۰۰] می گردد هارون تصمیم بر جابجایی امام کاظم (ع) گرفته، حضرت را از بصره به پایتخت عباسیان «بغداد» فرا خواند. وی حضرت را در ماه رجب سال ۱۷۹ وارد بغداد مینماید. [۴۸۸] امام را در بغداد زندانی نموده و نقشههای شوم و پلید خود را درباره حضرت اجرا مینماید.
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *