امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

امام کاظم علیه السلام و عیسی بن محمد

هندوانه، خیار و کدو « ام عضام » کنار چاهی به نام « [ جوانیه [ ۲۵۶ » عیسی بن محمد قرطی نقل کرده است: در جایی از روستای
کاشته بودم. نزدیک بهرهبرداری و رسیدن محصول بود که ملخ رسید و تمام زراعت را گرفت، و من علاوه بر بهای دو شتر، صد و
بیست دینار در آن جا متضرر شدم. در آن میان که نشسته بودم، ناگهان امام موسی بن جعفر علیه السلام وارد شد و سلام داد، و
حالت چطور است؟ چون زمینی که محصولش را درو کرده باشند، مزرعهام را ملخ فرا گرفت و » : بعد رو کرد به من و فرمود
محصول آن را خورد. چقدر خسارت دیدی؟ یک صد و بیست دینار، به علاوه بهای دو شتر. پس امام علیه السلام نگاهی به
حسابدارش کرد و فرمود: برای ابنمغیث یک صد و پنجاه درهم آماده کن، آنگاه به عیسی فرمود: پس سی دینار با دو شتر سود تو
. [۲۵۷] « شد
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *