امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

امام کاظم و تثبیت موقعیت عترت

اشاره
از تلاشهای عترت در هر زمان معرفی و تثبیت موقعیت عترت میباشد. امامان معصوم در هر عصری از هر فرصتی برای معرفی عترت بهره بردهاند؛ همان گونه که رسول الله (ص) تأکید نمود که من دو یادگار در میان شما به امانت مینهم؛ یکی کتاب خدا دیگری عترت من است. و فرمود تا هنگامی که به این دو گرایش داشته باشید در خطر انحراف نخواهید بود. عترت نیز به پیروی از رسول الله (ص) در جهت معرفی و تثبیت موقعیت و معرفی شاخصها و افراد مورد نظر تلاش مینمودند. هر امامی، جانشین بعد از خودش را آشکار و پنهان به اصحاب و هواداران و تشکل همسوی اهل بیت معرفی مینمود. شأن و منزلت عترت را بیان میکرد. ویژگیهای عترت که جز در شاخصهای عترت در هیچ فردی تحقق نمییافت، شفاف میساخت. این تلاشها به رغم تلاشهای فرهنگی بود که از سوی مخالفین همواره مطرح میشد. از سوی مخالفین کوشش میشد چهرههای درخشان عترت را در زیر انبوه خرافات، ابهامات و پیرایهها پنهان سازند. از این رو امام [ صفحه ۲۳۲] کاظم (ع) نیز در معرفی عترت قدم بر میدارد و چهره عترت را شفاف و زلال میسازد و هر گونه پیرایه و گرد و غبار را میزداید. امام اقدامی اساسی در جهت معرفی عترت انجام میدهد. امام کاظم (ع) از زبان رسول الله (ص) در مورد عترت میفرماید: الله الله فی اهل بیتی مصابیح الظلم معادن العلم و ینابیع الحکم. [۵۵۲] «خدا را در نظر بگیرید در مورد اهل بیت (ع) من که چراغ هایی در تاریکی میباشند و مخزن دانش و سرچشمههای حکمتند». عترت دریای بیپایان فضیلت است، فان الامام بمنزله البحر لا ینفد ما عنده. [۵۵۳] «امام همانند دریاست چیزی از آن کاسته نمیشود.» حضرت عترت را به عنوان ولایت مداران همگان معرفی نمود، ان ولاء جمیع الخلائق لنا یعنی ولاء الدین. [۵۵۴] «ولایت همه مردم با ماست، متولی دین خدا ما هستیم.» خود عترت فرزندان رسول الله (ص) و سخن گوی قرآنند، نحن ابناء لنبی الله نحن مفتاح الکتاب؛ [۵۵۵] «ما فرزندان پیامبریم، ما کلید کتاب (کتاب الله) هستیم.» آغازها و انجامها به عترت بازگشت دارد، بنا فتح الله و بنا یختم. [۵۵۶] عترت لنگرگاه امن میباشد، بنا آمنکم الله من الغرق. [۵۵۷] «خداوند به وسیله ما شما را از غرق شدن نجات میدهد». [ صفحه ۲۳۳]
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *