امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

امام کاظم و ترویج فرهنگ تشیع

اشاره
جبه های که امام کاظم (ع) در جهت حفظ تشکل همسوی اهل بیت گشوده است، بارور نمودن فرهنگ و فقه تشیع میباشد. تبیین مبانی اعتقادی و فرهنگ سازی در جهت حفظ و حراست از دو یادگار رسالت، قرآن و عترت مسؤلیت اصلی امام کاظم (ع) میباشد. امام باید فرهنگ تشکل همسو را بارور میساخت و باید به خطرها و انحرافها که از درون و بیرون این هویت را تهدید مینمود، مقابله مینمود. از جانبی حاکمان عباسی آن گونه پرده خفقان افکنده است که موضوع امامت و جانشینی امام صادق (ع) بر بسیاری مشتبه شده است. حتی اصحاب و یاران نزدیکی مانند هشام بن سالم و مؤمن طاق نیز سردرگم میشوند، ذهب الناس بعد ابی عبدالله یمینا و شمالا. [۵۵۱] این سرگردانی باعث بروز مذاهب انحرافی مانند اسماعیلیه، فطحیه، وافقیه، و نیز گردش به مهدویت امام صادق (ع) شد. اینک امام کاظم (ع) در این عرصه باید تلاش کند کج راهگیها را شفاف سازد و فقه و فرهنگ شیعه را بارور نماید. باید تلاش کند وظایف تشکل [ صفحه ۲۳۱] همسوی اهل بیت را گوشزد نماید و خلاصه باید چهره تابناک عترت را بیش از پیش شفاف و معرفی نماید. امام کاظم (ع) جانشینی خود را به عنوان تداوم راه عترت در موقعیتهای مناسب مطرح ساخت و علی بن موسی (ع) را به عنوان امام بعدی معرفی نمود. با این شیوه هم تشکل همسو را منسجم میساخت و هم مانع از ایجاد فرقه گرایی میشد و هم بر معرفی و تثبیت موقعیت عترت پافشاری مینمود.
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *