امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

رفتار عباسیان با اهل بیت و مردم

موضعگیری عباسیان و جریان بزرگ اجتماعیای که حاکمان عباسی پدیدار ساختند، در رفتار همانند جریان اجتماعی است که امویان شکل دادند. عباسیان با مخالفان و چالشگران رفتاری درشت پیش گرفتند، افزون بر این که با برخورد با خارج از حوزه کشور اسلامی جنگ هایی را پدیدار ساختند و کشورگشایی نمودند؛ در درون نیز با مخالفان با شدت برخورد نمودند. چون علویان و هواداران عترت عمده چالشگران آنان در درون حوزه اسلامی میباشند، عباسیان در برخورد با عترت و تشکل همسوی عترت از هیچ اقدامی فروگذار نکردند. ایشان با زیر پا نهادن ارزشهای دینی، از این هیچ تلاشی باز نیاستادند. بنی عباس در حرمت شکنی عترت آل [ صفحه ۱۵۲] رسول الله (ص) حتی ریختن خون شاخصهای عترت را برای هموار ساختن راه حکومت داری خویش بر خویش روا دانستند. دستان عباسیان همانند امویان به خون شاخصهای عترت آلوده گشته است. وا أسفا از فریب دنیا و دنیاطلبی که انسان را به چه جنایاتی وادار میسازد؟! از این رو انگیزه عباسیان نیز باید بررسی شود که چرا علیه اهل بیت (ع) چالشگری میکنند؟ اهل بیت و عترت چه خطری برای آنان به حساب می آید؟ موضع گیریهای اهل بیت (ع) در برابر عباسیان چگونه است که عباسیان این مقدار از آن در وحشتند؟ در مرحله نخست باید به شیوه و روش عباسیان آگاهی یافت؛ آنگاه موضع گیریهای عترت را در ابعاد اجتماعی مورد نگر قرار داد. عباسیان از سالهای متمادی پیش از حاکمیت، شروع به زمینه سازی نموده بودند. در همان زمان امویان یک جریان بزرگ اجتماعی پدیدار ساختند. همین جریان به سرنگونی امویان منجر شد و اقتدار سیاسی عباسیان را در پی داشت. این جریان اجتماعی با فراهم آوردن اقتدار سیاسی بر قوت و قدرت عباسیان افزود و حاکمیت آنان در تمام بلاد اسلامی مستقر ساخت. این جریان بیشترین چالش را در برابر علویان و پیروان عترت، یعنی همان تشکل همسوی اهل بیت (ع) پدیدار ساخت. از این رو در ادامه برخی رفتارهای عباسیان را بررسی میکنیم. از انگیزه عباسیان در رویارویی با علویان و عترت به خوبی شفاف است که عترت آل رسول الله (ص) و پیروان ایشان بزرگ ترین خطر بر اقتدار سیاسی و تاج و تخت عباسیان به شمار میروند. زیرا حکومت داری حق عباسیان [ صفحه ۱۵۳] نیست و عباسیان شایستگی جانشینی رسول الله (ص) را ندارند؛ افزون بر این که رفتا توأم با ستم عباسیان بر خلاف روش رسول الله (ص) میباشد. معلوم است که بزرگ ترین چالش مقابل آنان، موضع گیری عترت خواهد بود. زیرا عترت مدافع حق و سنت رسول الله (ص) میباشد. عترت تعدی و ستم و فساد و تباهی را هیچ گاه بر نمیتابد.
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *