امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

فرجام برمکی ها

برامکه برای چنگ اندازی به حکومت، خوش خدمتی را به عباسیان به نهایت رساندند. حتی در این مسیر از دشمنی با اهل بیت (ع) نیز باز نایستاده، به ستیز با عترت برخاستند. آنان بر شاخص عترت چون موسی بن جعفر (ع) ستم روا داشتند، و لقد کان برامکه مبغضین علی بیت رسول الله (ص) مظهرین لهم العداوه. [۴۱۵] این رفتار باعث شد که برامکه مورد نفرت و نفرین علی بن موسی (ع) قرار گیرند. امام رضا (ع) در صحرای عرفات بر آنان نفرین نمود و آنان به سرنوشت نکبت باری دچار شدند، کان ابوالحسن (ع) واقفا بعرفه یدعو… فقال انی کنت ادعو الله تعالی علی البرامکه بما فعلوا بأبی (ع) فاستجاب الله لی الیوم فیهم. [۴۱۶] «امام رضا (ع) در عرفات در حال وقوف فرمود من برامکه را به خاطر ستمی که بر پدرم روا داشته بودند، نفرین کردم و خداوند دعای مرا برآورده کرد». بعد از نگون بختی برامکه که هارون همه را دستگیر و زندانی نمود و جعفر برمکی را به قتل رساند، «عتابه» مادر جعفر در کمال نگون بختی در روز عید قربان به روی پوست گوسفندی نشسته بود. هنگامی که از وی علت آن را پرسیدند، گفت من در چنین روزی صد کنیز خدمت گذار داشتم که مدل [ صفحه ۱۶۸] لباسهای آنها با هم متفاوت بود! اکنون به دو عدد پوست گوسفند یکی زیرانداز و دیگری روانداز بسنده نمودهام. [۴۱۷] . آری عاقبت تبهکاری این چنین است! این رفتارها پی آمد حاکمیت جریان اجتماعی است که عباسیان پدیدار ساختهاند. این رفتارها از آثار حاکمیت جریان اجتماعی عباسیان میباشد. اینک باید بررسی نمود که جریان اجتماعی تشکل همسوی اهل بیت (ع) چه موضعی در این راستا داشته است؟!
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *