امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

فقه و فرهنگ تشیع زمان امام کاظم

از تلاشهای محوری امام کاظم (ع) بارور نمودن فقه و فرهنگ تشیع میباشد. همان گونه که امام باقر (ع) و امام صادق (ع) از فرصت پدید آمده کمال بهرهوری را نمودند، حوزه فقه فرهنگ تشیع را توسعه دادند و دهها بلکه صدها شاگرد متخصص و برجسته در زمینههای گوناگون تربیت نمودند، امام کاظم (ع) نیز به این مسؤلیت مهم پرداخت. در حد توان خود حوزه فقه و فرهنگ را دایر ساخت و اصحاب و یاران برجسته تربیت نمود و دهها روایت در زمینه معارف و حقوق و احکام فقهی از زبان حضرت صادر و منتشر شد. امام کاظم (ع) در عرصه فقه، افراد برجسته و پر تلاش و مورد اعتمادی را تربیت نمود که برخی از آنها (شش نفر) از اصحاب اجماع قرار دارند، که اتفاق بر پذیرش احادیث آنها وجود دارد. برخی اصحاب خاص امام عبارتند از: حماد بن عیسی، عبدالرحمن بن حجاج، عبدالله بن یحیی، کاملی کوفی، علی بن یقطین، هشام بن حکم، یونس بن عبدالرحمن، عبدالله بن جندب، عبدالله بن مغیره، حماد بن عثمان، ابوبصیر یحیی بن قاسم، یونس بن یعقوب، صفوان بن یحیی، حسن بن محبوب، ابوبصیر، محمد بن ابیعمیر، جمیل بن دراج، معاویه بن عمار، معاویه بن عمار بیاع. [۵۶۳] . برخی از اینان از اصحاب اجماع به شمار میروند که عبارتند از ۱ – یونس بن عبدالرحمن ۲ – صفوان بن یحیی ۳ – محمد بن ابیعمیر ۴ – عبدالله بن مغیره ۵ – حسن بن محبوب ۶ – احمد بن محمد ابیالنصر البزنطی. [۵۶۴] . [ صفحه ۲۳۵] حدود ۲۷۰ نفر از راویان و اصحاب امام کاظم (ع) را شیخ طوسی در کتاب رجال نام میبرد. [۵۶۵] و نیز یاران و اصحابی که از امام روایت نقل نمودهاند، ۳۱۹ نفر میباشند. [۵۶۶] . تربیت اصحاب و شاگردان برجسته و بهره وری این تعداد افراد از دانش امام و نقل احادیث از امام کاظم (ع) با توجه به شرایط خاص امام گامی بزرگ در راستای فقه و فرهنگ شیعه میباشد. زیرا امام کاظم (ع) مدت زیادی در زندان به سر می بردند. زمانی هم که در زندان نبودند سخت زیر نظر و کنترل نظام حاکم قرار داشتند. حضرت این گونه در برابر چالش گریهای دشمن مقاومت مینماید. افرادی برجسته در عقاید و فقه و فرهنگ تربیت میکند که تأثیر آنها از هر سلاحی بیشتر است. هارون در مورد هشام بن حکم میگوید: خطر وی از صد هزار نیرویی که شمشیر به دستند بیشتر است، فوالله للسان هذا ابلغ فی القلوب الناس من مأه الف سیف. [۵۶۷] .
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *