حوادث، وقایع، هجرت

قیام حسین بن علی زمان امام کاظم

اشاره
فشار و آزارهای بیش از حد هادی عباسی نسبت به علویان، آنان را به ستوه آورد و رجال آزاد و دلیر بنیهاشم را به مقاومت در برابر جنایات حکمران عباسی واداشت و آنان را به میدانهای نبرد و پیکار کشانید. [ صفحه ۱۱۲] یکی از حماسیترین صحنههای پیکار علویان با هادی عباسی صحنهی پیکار «حسین بن علی» معروف به «صاحب فخ» و «شهید فخ» است. حسین، فرزند علی، فرزند حسن، فرزند حسن، فرزند حسن بن علی بن ابیطالب علیهماالسلام و از رجال برجسته و بافضیلت بنیهاشم بود. پدر و مادر [۲۷۷] او در مرتبهای از وارستگی و نیکوکاری قرار داشتند که به «زوج صالح» مشهور بودند. [۲۷۸] . حسین با پرورش در دامن چنین پدر و مادری، مدارج عالی انسانی را طی کرد و در فضائل اخلاقی و ملکات و کمالات نفسانی همچون عبادت، زهد، جود و بخشش و… به مرتبهای والا دست یافت. در منابع تاریخی درباره جود و کرم وی آمده است: ۱- «حسین بن هذیل میگوید: خانهای را برای حسین بن علی – صاحب فخ – به چهل هزار دینار فروختم. او تمامی آن مبلغ را بر درب همان خانه انفاق کرد، بدون آن که حتی یک دینار آن را برای خانواده خود بردارد. پولها را مشت مشت به من میداد و من برای فقرای مدینه میبردم. [۲۷۹] . ۲- «فردی نزد حسین بن علی دست نیاز دراز کرد ولی وی چیزی نداشت. سائل را بر در خانهاش نشاند. سپس کسی را به خانهاش فرستاد و سفارش کرد. هر که میخواهد لباسش شسته شود آن را بیرون آورد و برای من بفرستد. اعضای خانوادهاش لباسهای خود را برای شستن نزد وی فرستادند. او همه را به سائل بخشید. [۲۸۰] . خانوادهی حسین در راه مبارزه با دشمنان اسلام قربانیان زیادی داده بود، پدر، دائی، جد و عدهای دیگر از خویشان نزدیک حسین به دست حکمرانان عباسی به شهادت رسیده بودند. [۲۸۱] از این رو، روح دلیر و پرشور او از همان دوران کودکی سرشار از احساسات ضد عباسی و قلبش لبریز از کینه و بغض نسبت به حاکمان غاصب و خونخوار گردید. او در پی فرصت مناسبی میگشت تا ضمن احقاق حق، انتقام خون خویشان خود را از جنایتکاران عباسی بگیرد. [ صفحه ۱۱۳]
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *