حوادث، وقایع، هجرت

مذاهب فاسده در زمان امام کاظم – اسماعیلیه

آنان گروهی هستند که میپندارند امام بعد از امام صادق علیهالسلام فرزندش اسماعیل است؛ او نمیمیرد و مهدی قائم اوست و بازمیگردد و جهان را در اختیار میگیرد؛ چنان که در مرگ وی اختلاف نظر دارند؛ بعضی از آنان عقیده را بر آن است که او نمرده و امام صادق علیهالسلام مرگش را اظهار نمود به خاطر تقیه کردن از بنیعباس. و برخی از آنان گویند: مرگش صحیح است و اما امامت در فرزندان او باقی است؛ یعنی امام بعد از اسماعیل پسرش محمد است؛ این گروه را مبارکیه نامند؛ از این گروه بعضی بر محمد پایدارند و قایل به رجعت او هستند؛ برخی از آنان گویند محمد مرده و امامت در افراد دیگری جریان دارد، و آنان را باطنیه نامند. اما براساس عقیدهی شیعه، امام صادق علیهالسلام هرگز امامت اسماعیل را اعلام نفرمود و مردم به گمان این که امامت در فرزند بزرگتر امام محقق میشود؛ این پندار را پذیرفتند، و اسماعیل در زمان پدرش مرد و امام صادق علیهالسلام جسد او را به همه نشان داد.
برگرفته از کتاب صحیفه امام کاظم نوشته: جواد قیومی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *