حوادث، وقایع، هجرت

مذاهب فاسده در زمان امام کاظم – واقفیه

آنان کسانی هسستند که امامت امام صادق علیهالسلام را پذیرفتهاند آنگاه میپندارند که امام کاظم علیهالسلام زنده است و همانند حضرت عیسی به آسمان رفته و همچون مهدی منتظر میباشد؛ آنان همچنین گویند: او بر هارون الرشید وارد شد و از نزد وی خارج نگردید، آنان به امامت او اعتقاد دارند و گفتهاند مرگ او برایمان مشکوک است و تا یقین نکنیم به مرگ او معتقد نمیشویم. کیفیت پیدایش این گروه چنان است که: امام کاظم علیهالسلام همان طور که گفتیم چند سالی را در زندان به سر میبرد؛ از این رو اموال زکات و خمسی که برای آن حضرت فرستاده میشد نزد وکلای ایشان آورده میشد؛ از طرف دیگر امکان توزیع سریع آنها نبود؛ چرا که حکومت وقت همواره درصدد بود که به این اموال دست یافته و آنها را تصاحب نماید و فقط مقداری از آنها مخفیانه به گروه اندک و قابل اعتمادی پرداخت شده بود و اگر این مسایل نبود امام همچون امامان قبل و بعد از خود و در زمان حیاتش آنها را تقسیم میکرد. از این گذشته همه این اموال متعلق به فقرا نبود؛ بلکه بخشی از آنها اموالی بود که علاقمندان ایشان از روی عشق و علاقه به آن حضرت و به عنوان تجلیل و احترام و هدیه در اختیار ایشان گذارده بودند. جاذبهی این اموال باعث شد که بعضی از وکلا شهادت امام را انکار نمایند تا بتوانند آنها را تصاحب کنند و از دادن اموال به وصی واقعی آن حضرت در امان باشند؛ از این رو در میان شیعیان منتشر کردند که امام کاظم علیهالسلام نمرده بلکه او قائم آل محمد است؛ که با این کار عدهای را به دنبال خود کشاندند؛ اما هنگام مرگ وصیت کردند که اموال به ورثهی امام کاظم علیهالسلام داده شود. بدین ترتیب برای مردم روشن شد که گفتار آنان برای تصاحب اموال بوده و منشا صحیحی ندارد. جواد قیومی اصفهانی ۱ / ۶ / ۱۳۷۷
برگرفته از کتاب صحیفه امام کاظم نوشته: جواد قیومی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *