امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

موضع گیری شفاف امام کاظم

امام همام با این موقعیت بزرگ اجتماعیاش و با این سجایایی که در وی مستقر می باشد، در برابر عباسیان شفاف موضعگیری میکند. اندیشه شفاف امام کاظم (ع) در مورد ستمگران عباسی این گونه است. [ صفحه ۲۱۳] زیاد بن سلمه که یکی از شیعیان امام کاظم (ع) میباشد، برای اداره زندگی خویش از کارگزاران عباسیان قرار گرفته بود. زیاد هنگامی که بر امام وارد شد، امام خطاب به وی فرمود، تو از کارگزاران حکومت میباشی. زیاد گفت برای امرار معاش این شغل را برگزیده ام. امام فرمود اگر از بالای پرتگاه پرت شوم و قطعه قطعه گردم بهتر است از این که از کارگزاران اینان قرار گیرم یا هموار کننده راه اینان باشم. مگر در موردی که گره از کار مؤمن شیعه بگشایم…، لئن اسقط من جالق فاقطع قطعه قطعه احب الی من ان أتولی لاحد منهم عملا. آنگاه کمترین مجازات چنین اقدامی را بیان کرد که در قیامت چنین فردی را در خیمهای از آتش قرار می دهند تا حسابرسی مردم در قیامت پایان یابد، ان اهون ما یضع الله بمن تولی لهم عملا أن یضرب علیه سرادقا من نار الی ان یفرغ من حساب الخلائق. [۵۱۷] . امام کاظم (ع) از زبان رسول الله (ص) این گونه سخن میگوید: الفقهاء امناء الرسول ما لم یدخلوا فی الدنیا. [۵۱۸] «فقها و عالمان دینی امین و مورد اعتماد پیامبرانند، تا هنگامی که وارد مسائل دنیایی نشده باشند». در این گفتار عالمان دینی را نسبت به نزدیک شدن به دربار حکومتیان ستم گر هشدار میدهد. نیز در مورد صفوان بن مهران الاسدی که از یاران امام کاظم (ع) بود، این گونه آمده است که صفوان وارد بر حضرت شد، امام کاظم (ع) خطاب به وی فرمود، صفوان جز یکی از کارهایت تمام کارهای تو نیکو است. صفوان پرسید کدام کار؛ حضرت فرمود این که شترهای خود را به هارون کرایه [ صفحه ۲۱۴] می دهی. صفوان با تعجب پرسید برای سفرهای لهو و لعب و تفریح و تفرج کرایه به وی نمیدهم، برای سفر حج کرایه میدهم. امام فرمود آری، لیکن آیا کرایه از وی نمیخواهی، صفوان گفت چرا. امام فرمود آیا دوست نداری که هارون زنده بماند و برگردد و کرایه تو را بپردازد. صفوان گفت چرا. امام فرمود هر کس بقا و زنده ماندن اینان را دوست بدارد، با آنهاست و هر کس با آنها باشد وارد آتش خواهد شد، من احب بقائهم فهو منهم و من کان منهم فهو وارد للنار. [۵۱۹] . مشاهده میکنید امام همام به طور صریح و شفاف موضع گیری میکند و میفرماید همراه عباسیان بودن عاقبتی جز آتش ندارد. خطر آتش در همین حد که صفوان همراه آنهاست و امیدوار است که هارون چند روزی زنده بماند، فرد را تهدید می کند. این اندیشه شفاف عترت در برابر حاکمان عباسیان است. کوچک ترین اقدامی که در جهت تثبیت موقعیت آنان باشد، نباید صورت پذیرد. کسی نباید از کارگزاران ستمگران و سپاه لشکر آنان و سیاهی لشکر آنان و حتی راضی به بقا آنان باشد. هارون که همراه امام کاظم (ع) وارد بر قصر وی شدند، با تمسخر از امام پرسید این کاخ از کیست. امام در پاسخ وی فرمود: هذه دار الفاسقین… [۵۲۰] «این خانه افراد تبهکار است.» در موضع گیری دیگری امام کاظم (ع) در مورد عباسیان حضرت آنان را فساق معرفی می کند که شرک و نفاق خویش را با [ صفحه ۲۱۵] پردهای از ایمان پوشاندهاند، فان القوم فساق یظهرون ایمانا و یضمرون نفاقا و شرکا. [۵۲۱] . این شفاف ترین موضع گیری امام کاظم (ع) در برابر عباسیان است؛ چهره واقعی آنان را رو کرده و آنها را رسوا میسازد. و نیز گفتاری که خطاب به هارون میفرماید تو بر بدنهای مردم حکومت میکنی، لیکن من بر قلبها حکومت می نمایم. [۵۲۲] اینها موضع گیریهای شفاف امام کاظم (ع) است که عباسیان را به وحشت افکنده است. آنان تلاش می کنند تلاشهای امام و یارانش را محدود سازند؛ امام را تبعید و زندانی میکنند و ایشان را به شهادت میرسانند.
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *