امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

ناامنی مسجد النبی توسط عباسیان

هارون که بغض و کینه عترت، تمام وجودش را شعله ور ساخته، تمام ارزشهای انسانی را زیر پا نهاده، با پررویی به رسول الله (ص) خطاب میکند که من عذر خواهی میکنم از این که اقدام به دستگیری فرزندت موسی بن جعفر (ع) مینمایم! زیرا وی باعث ایجاد تفرقه و تشتت در میان امت اسلامی است و من برای حفظ وحدت و امنیت امت اسلامی ناگزیر به این اقدام میباشم! [۴۸۳] نیروهای هارون وارد مسجد النبی (ص) میشوند. امام کاظم (ع) در حال نماز میباشد. حتی اجازه اتمام نماز را به حضرت نمیدهند، حضرت را در حال نماز در مسجد النبی (ص) دستگیر مینمایند. عباسیان در حرمت شکنی پا به پای امویان میباشند. اگر امویان در مسجد النبی (ص) در حضور امام مجتبی (ع) بر علیه علی (ع) ناسزا میگفتند! اینک [ صفحه ۱۹۸] عباسیان فرزند رسول الله (ص) را در مسجد رسول الله (ص) در حال نماز دستگیر مینمایند! این گونه بار دیگر حرمت مسجد النبی (ص) شکسته میشود! هارون برای پوشش دادن محل تبعید امام که بر مردم متشبه شود، از پیش دو محمل برای انتقال امام آماده ساخته بود، یک محمل به سمت بغداد، دیگری را به سمت بصره حرکت میدهند. امام داخل محملی که به طرف بصره حرکت نمود، قرار داشت. امام را به بصره تبعید و در بصره به دست «عیسی بن جعفر» سپرده، زندانی میکنند. [۴۸۴] این آخرین نماز ناتمام امام کاظم (ع) در مسجد النبی (ص) و آخرین زیارت موسی بن جعفر (ع) از رسول الله (ص) میباشد؛ چرا که این سفر بازگشت ندارد.
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *