امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

هارون و علویان

۱ – یحیی بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن ابیطالب از یاران شهید فخ است که در حادثه فخ زنده مانده است. بعد از حادثه مدتی به صورت پنهانی در این دیار و آن دیار سرگردان است، تا وارد بر دیلم میشود. [ صفحه ۱۸۶] هارون فضل بن یحیی را مأمور تعقیب و دستگیری وی میکند. فردی جاه طلب و چاپلوس از محل اختفای وی آگاه شده پنهانی هارون را از آن مکان آگاه میسازد. هارون بعد از تحقیق و اطمینان وی را مورد تشویق قرار داده و هزار دینار به وی صله میدهد. هارون فضل را از جریان باخبر میسازد. در نهایت به وی دسترسی حاصل میکند. با وی نامه نگاری میکند. یحیی که یارانش بیوفایی نموده و پراکنده شده بودند، فریب وعدههای فضل را میخورند. فضل نیز هارون را در جریان امر قرار میدهد و به وی امان میدهد. یحیی وارد بر هارون در بغداد میشود. در نهایت هارون وی را در نزد مسرور کبیر زندانی میکند. در حبس میماند تا جان میسپارد. نقلهای دیگر در شهادت ایشان این است که وی را زنده زنده داخل دیوار نهادند و نیز گفته شده وی را شبانه خفه نمودند و یا داخل چاه افکندند. [۴۶۱] (افرادی چون یحیی بن مساوره، عامر بن کثیر، سهل بن عامر و… همراه یحیی قیام نموده بودند). [۴۶۲] . ۲ – ادریس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علی بن ابیطالب (ع) از سپاه شهید فخ میباشد که زنده مانده، بعد از حادثه به افریقا و مصر میرود. در مصر وارد بر بنی عباس میشود. لیکن میزبان فردی متدین بوده وی را به سلامت از مصر به سمت بربر عبور میدهد. هارون از حضور وی در آنجا آگاه میشود و با حیله و نیرنگ ادریس را مسموم مینماید و از پای در میآورد. از وی فرزندی که به نام پدرش (ادریس) مینامند، به جای می ماند که در منطقه بربر ریاست و مدیریت بربر را بر عهده میگیرد. [۴۶۳] . [ صفحه ۱۸۷] ۳ – عبدالله بن الحسن بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب (ابن افطس) وی نیز از یاران شهید فخ میباشد که شهید فخ وی را به جانشینی خویش برگزیده بود. عبدالله از حادثه فخ زنده میماند. وی را به دستور هارون دستگیر و به نزد وی میآورند. هارون به وی میگوید گزارش رسیده جمعی از زیدیه را علیه حکومت عباسیان به نهضت فرا میخوانی، وی تکذیب میکند. آنگاه جعفر بن یحیی برمکی را مأمور کشتن وی میکند. جعفر سر عبدالله را بریده به همراه هدایای دیگر به حضور هارون میفرستد. [۴۶۴] . ۴ – محمد بن یحیی بن عبدالله بن الحسن بن الحسین بن علی بن ابیطالب (ع) پدرش یحیی به دستور هارون مسموم و شهید شد. خود محمد نیز به دستور وی با حیله بکار بن عبدالله الزبیری زندانی میشد و در زندان آن قدر غل و زنجیرها را سنگین نموده و بر وی سخت میگیرند تا به شهادت میرسد. [۴۶۵] . ۵ – بکار زبیری در ایام حکومتش از جانب هارون در مدینه حسین بن عبدالله بن اسماعیل بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب (ع) را دستگیر نموده و زیر شکنجه و تازیانه وی را به شهادت میرساند. [۴۶۶] . ۶ – هنگامی که عباس بن محمد بن عبدالله بن علی بن الحسن بن علی بن ابیطالب (ع)، را وارد بر هارون نمودند، هارون به وی بددهنی نموده و به مادرش جسارت میکند. وی پاسخ میدهد؛ آنگاه هارون با ضربه آهنین به طور مستقیم وی را به شهادت میرساند. [۴۶۷] محمد بن جعفر بن یحیی بن عبدالله [ صفحه ۱۸۸] بن الحسن بن علی بن ابیطالب (ع) در بلاد مغرب قیام و عدهی زیادی از وی حمایت میکنند. منطقه را تسخیر و با عدل و خوش رفتاری حکومت میکند. لیکن در نهایت به دستور هارون مسموم و رحلت میکند. [۴۶۸] . ۷ – اسحاق بن الحسن بن زید بن الحسن بن علی بن ابیطالب (ع) در زندان هارون جان میسپارد. [۴۶۹] . ۸ – هارون با یک اقدام فاجعه آمیز دستور میدهد شصت تن از علویان را به شهادت برسانند. این فاجعه را مرحوم صدوق در عیون درباره هارون روایت میکند. [۴۷۰] . ۹ – جعفر بن محمد بن اشعث مربی و استاد فرزند هارون محمد امین، متهم به گرایشهای تشیع بوده است. وزیر اعظم هارون یحیی برمکی نیز از موقعیت جعفر بن محمد در هراس بوده است که در مورد وی توطئه هایی در نزد هارون انجام میدهد. هارون هماره رفتار جعفر را زیر نظر داشته است تا شبی وی را احضار مینماید. جعفر بن محمد وقتی میخواهد از منزل بیرون بیاید بر این باور بوده است که دیگر بازگشتی وجود ندارد. لذا پیشاپیش کفن پوشیده و حنوط میکند به دربار هارون حاضر میشود (!) [۴۷۱] که دیکتاتوری و ستم هارون تا این حد باور و زبان زد همگان بوده است. ۱۰ – در نهایت موسی بن جعفر (ع) که بعد از سالها زندانی شدن در زندان سندی بن شاهک، به دستور هارون به شهادت میرسد؛ (شرح بیشتر در این مورد خواهد آمد.) [ صفحه ۱۸۹]
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *