القاب و کنیه ها, ولادت، از کودکی تا بزرگسالی

نام و نشان امام کاظم

نام امام کاظم (ع) «موسی» میباشد. القاب زیبنده حضرت نیز در منابع فراوان به چشم میخورد. نام و القاب انسانهای برگزیده بر اساس برجستگیها و شایستگیهای آنان شکل میگیرد. به همین خاطر القاب زیبایی چون کاظم (فروبرنده خشم)، صابر (استوار)، زاهد (پارسا)، زاهر (روشن)، سید (آقا)، وفی (وفادار)، امین (امانتدار)، نفس زکیه (نفس پاک)، باب الحوائج (محل برآورده شدن نیازها)، زین المجتهدین (زینت تلاشگران)، و… [۲۴] زیبنده حضرت میباشند. هر کدام از این القاب به خاطر فضایل و ویژگیهای اخلاقی حضرت زیبنده حضرت می باشند. اگر لقب «کاظم» ارزنده حضرت است به خاطر این است که در برابر ناملایمات و در برابر نامردیها و بیادبیهای دیگران سخت بردبار بودند. هماره غیظ را همانند جرعهای گوارا فرو میبردند، سمی [ صفحه ۲۵] الکاظم لکظمه من الغیظ. مصداق روشن بر آیه و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس [۲۵] بودند. نیز اگر باب الحوائج لقب می گیرند به این خاطر است که مردم کرامات فراوان از وجود با برکت حضرت مشاهده میکنند و نیازها و حاجتهای آنان به برکت انفاس زکیه و قدسی حضرت برآورده میشود. و اما کنیههای حضرت عبارتند از ابوالحسن (ابوالحسن اول)، ابوالحسن الماضی، ابوابراهیم، ابواسماعیل، ابوعلی. [۲۶] .
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *