فرزندان و نوادگان

شرح حال محمد بن موسی کاظم

محمد بن موسی (ع) (میر سید محمد) که با احمد و نیز حمزه از یک مادرند، در کنار احمد بن موسی (ع) مدفون است که صحن و سرای دو برادر مشترک میباشد. شیخ مفید درباره وی مینگارد: وی از افراد با فضیلت و شایسته میباشد. فردی متهجد و شب زنده دار که تمام شبها را تا به صبح به عبادت مشغول بوده است. [۷۵] . به همین سبب ملقب به لقب «عابد» شده است. وی یکی از ۲۳ فرزند امام کاظم (ع) است که نسل حضرت از وی تداوم یافته است. بسیاری از سادات موسوی از نسل وی میباشند. طبرسی درباره وی مینگارد، و کان صالحا ورعا. [۷۶] «وی فردی شایسته و پرهیزکار بوده است.» ابن صباغ مالکی درباره وی مینویسد: محمد بن موسی (ع) صاحب وضوء و صلوه و صاحب تهجد. [۷۷] «وی فردی با وضو و نماز و شب زندهدار بوده است». به همین خاطر خادم وی میگوید هرگاه وی را مشاهده مینمودم آیه، کانوا قلیلا من الیل ما یهجعون [۷۸] به خاطر میآمد. [۷۹] . [ صفحه ۴۲] وی نیز در اثر ستم عباسیان در شیراز مخفیانه زندگی میکرد. وی در شیراز مشغول نوشتن قرآن بوده است و از این راه هزار بنده خریداری و آزاد میکند. [۸۰] . فرزند وی ابراهیم معروف به «ابراهیم مجاب» میباشد. ابراهیم مجاب در حرم سالار شهیدان حسین بن علی (ع) اندکی پایین تر از حبیب بن مظاهر دفن است. سبب این لقب را این گونه مینگارند که وقتی ابراهیم برای زیارت سالار شهدیان وارد حرم میشود و سلام میدهد: السلام علیک یا أبه، سلام بر تو ای پدر؛ جواب میشنود و علیک السلام یا ولدی. [۸۱] «بر تو نیز سلام ای فرزندم.» بدین سبب وی را ابراهیم مجاب مینامند.
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *