فرزندان و نوادگان

فاطمه معصومه بن موسی کاظم در ایران

اشاره
در میان دختران موسی بن جعفر (ع) فاطمه کبری معروف به «فاطمهی معصومه» (ع) از همه برتر، بزرگوارتر و با فضیلتتر است. برخی از مورخان چهار نفر از دختران موسی بن جعفر (ع) را با نام «فاطمه» یاد کردهاند: فاطمهی کبری، فاطمهی وسطی، فاطمهی صغری و فاطمه. [۶۶] فاطمه صغری، مشهور به «بیبی هیبت» در آذربایجان شوروی در جنوب بادکوبه مدفون است. [۶۷] فاطمه وسطی – بنا به نقلی – در اصفهان دفن شده است. [۶۸] قبر [ صفحه ۱۶] فاطمه ملقب به «فاطمه طاهره» در رشت و به خواهر امام مشهور است. [۶۹] فاطمه کبری نیز – که موضوع بحث ماست – در قم مدفون است.
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *