فرزندان و نوادگان

فرزندان امام کاظم حمزه

حمزه بن موسی با کنیه «ابوالقاسم» مردی دانشمند، صاحب فضل، بلند مرتبت و مقبول و موجه نزد عامه و خاصه بود. وی – بنا به نقلی – همراه برادرش حضرت امام رضا (ع) رهسپار خراسان شد و در خدمت آن حضرت و مطیع اوامر او بود. [۱] .
منابع تاریخی، چگونگی درگذشت و محل دفن او را مختلف ذکر کردهاند؛ در پارهای مآخذ آمده است که وی به هنگام هجرت به ایران به دست عوامل مامون به شهادت رسید. [۲] محل دفن او بین اصطخر شیراز، سیرجان، تبریز، ری و قم مردد است. بنابر نقل نجاشی زمانی که حضرت عبدالعظیم در ری بود پنهانی به زیارت قبری میرفت – که هم اکنون در نزدیکی قبر اوست – و میگفت: این قبر مردی از فرزندان موسی بن جعفر (ع) است. [۳] علامه مجلسی نیز این احتمال را تقویت کرده است. [۴] ولی صاحب مجدی قبر او را در اصطخر شیراز میداند. [۵] .
«ابن عنبه» قبری را که در شیراز است متعلق به فرزندش «علی بن حمزه» میداند و از «لب الانساب» نقل میکند که قبر حمزه در سیرجان است. [۶] در قم نیز مزاری است که به «شاهزاده حمزه» معروف است و ظاهر سخن صاحب تاریخ قم این است که این بزرگوار همان حمزه بن موسی (ع) است. [۷] .
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] اعیان الشیعه، ج ۶، ص ۲۵۱٫
[۲] همان.
[۳] رجال النجاشی، ص ۲۴۸٫
[۴] ر. ک: بحارالانوار، ج ۴۸، ص ۳۱۳٫
[۵] ر. ک: بحارالانوار، ج ۴۸، ص ۲۵۸ (پانوشت).
[۶] ر. ک: عمده الطالب، ص ۲۲۸٫
[۷] ر. ک: منتهی الامال، ج ۲، ص ۲۳۵٫
منبع: زندگانی امام کاظم؛ علی رفیعی، سید محمد حسینی؛ موسسه فیض کاشانی چاپ اول ۱۳۷۴٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *