فرزندان و نوادگان

قاسم فرزند امام کاظم

قاسم بن موسی فردی جلیل القدر، نیکوکار و با تقوا و پس از امام رضا (ع)، محبوبترین و گرامیترین فرزندان نزد موسی بن جعفر (ع) بود. یزد بن سلیط میگوید: از موسی بن جعفر (ع) درباره امام پس از او پرسیدم. فرمود: «من به فرزندم علی وصیت کردم؛ ولی اگر من اختیاردار امر امامت بودم، امامت را در فرزندم قاسم قرار میدادم، به خاطر محبت و رافتی که نسبت به او دارم، لیکن امر امامت به دست خداست و او هر که را بخواهد تعیین میکند.» [۳۹] . در روایتی دیگر آمده است: یکی از فرزندان موسی بن جعفر سخت بیمار بود و در آستانه مرگ قرار داشت. امام (ع) به فرزندش قاسم فرمود: پسرم برخیز و بر بالین برادرت سوره «و الصافات» را بخوان. قاسم شروع کرد به خواندن آن سوره و چون به آیه: «اهم اشد خلقا ام من خلقنا» رسید، برادرش جان سپرد. [۴۰] . این دو روایت بیانگر میزان محبت و عنایت موسی بن جعفر (ع) نسبت به فرزندش قاسم است که منشا آن را باید در کمالات نفسانی و سجایای اخلاقی وی جستجو کرد. قاسم در دوران هارون که علویان، سخت تخت تعقیب و فشار بودند مدینه را مخفیانه ترک کرد و به «سوری» رفت و در آنجا بدون آن که خود را بشناساند تنها و به دور از خانواده زندگی مینمود. شرایط سخت زندگی در غربت، آگاه نبودن از اوضاع و احوال خانواده در مدینه، گرفتاری و آوارگی خاندان پیامبر (ص) به ویژه پدر بزرگوارش به دست مزدوران هارون الرشید و دسترسی نداشتن شیعیان به امام زمانشان، زندگی را به کام قاسم تلخ کرده قلبش را [ صفحه ۸] بیش از پیش میآزرد، و سرانجام او را در بستر مرگ انداخت. قاسم که آثار مرگ را در وجود خویش احساس کرد، خود را به مردم آن منطقه شناسانید و پس از مدتی کوتاه درگذشت [۴۱] و قبر مطهر او در قریه «شوشه» در سرزمین بابل است. [۴۲] . سید بن طاووس بر استحباب زیارت قبر او تصریح کرده و آن را در ثواب قرین زیارت قبر مطهر حضرت اباالفضل و علی اکبر علیهماالسلام قرار داده، سپس زیارت مخصوصی برای او ذکر کرده است. [۴۳] .
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *