فرزندان و نوادگان

مادر احمد بن موسی کاظم

مادر احمد بن موسی (ع) از خاتون و خانمهای با جلالت و امین است که مورد عنایت امام کاظم (ع) میباشد. وی ملقب به لقب «اماحمد» است. هنگام احضار امام کاظم (ع) توسط هارون الرشید وقتی امام کاظم (ع) از مدینه عازم بغداد شدند امانتهای امامت را در پیش وی به امانت نهادند. به وی فرمودند [ صفحه ۳۸] هرگاه کسی به تو مراجعه نمود و از تو این امانتها را مطالبه نمود، بدان من به شهادت رسیدهام و آن شخص جانشین به حق من است. بعد از شهادت امام کاظم (ع) علی بن موسی الرضا (ع) به اماحمد مراجعه میکند و از وی امانتها را مطالبه مینماید. اماحمد از وی میپرسد پدرت به شهادت رسیده است، میگوید آری، من جانشین پدرم میباشم. اماحمد باشنیدن این خبر غمانگیز گریبان چاک میزند. امانتها را به علی بن موسی (ع) میسپارد و با وی به عنوان امام بیعت مینماید. [۷۲] .
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *