فرزندان و نوادگان

معرفی حضرت فاطمه

فاطمه دختر رسول الله (ص) و امالائمه برترین انسان بعد از رسول الله (ص) و امیرالمومنین است. فاطمه علیهاالسلام برتر از پیامبران اوالوالعزم است. فاطمه برترین عترت، ریشه و پایه و اساس عترت است. در معرفی فردی این گونه جز زبان وحی گشوده نمیشود. تنها زبان وحی قادر به معرفی شخصیت و عظمت اندیشه و رفتار فاطمه علیهاالسلام میباشد.
عترت آل رسول الله (ص) هماره به مادری چون فاطمه علیهاالسلام افتخار نمودهاند و از مناقب آن سخنی به زبان آوردهاند. اینک زبان در کام موسی کاظم (ع) به معرفی فاطمه علیهاالسلام گشوده میشود و دو فضیلت از برتریهای فاطمه علیهاالسلام را شفاف میکند. فاطمه لیله القدر است، فاطمه صدیقه شهیده است، اما اللیله ففاطمه علیهاالسلام [۱] ، ان فاطمه صدیقه شهیده. [۲] .
الف: چگونه فاطمه لیله القدر است؟ لیله القدر که در بین شبهای سال یک شب است، شب نزول برکات و قرآن است. لیله القدر شب تقدیر مقدرات است. در آن شب مقدرات یک سال، تصمیم گیری میشود. در آن شب پروندههای یک سال مختومه میگردند. اینک یک انسان چگونه لیله القدر میباشد. باید ویژگیهای شب قدر را داشته باشد تا لیله القدر باشد.
برخی اساتید در توضیح این مطلب اظهار میدارند، عترت، قرآن ناطق است. عترت همتای قرآن است. معارف و حقایق قرآن تمثل یافته در عترت است. بدن لحاظ فاطمه علیهاالسلام چون مادر و ریشه عترت است لیله القدر میباشد. اگر لیله القدر ظرف برای نزول قرآن میباشد، دامن فاطمه نیز ظرف فرود یازده تن از شاخص های عترت می باشد. یازده تن از امامان معصوم (ع) و اسوههای عترت در دامن فاطمه علیهاالسلام نازل شده و فرود آمدهاند. چگونه فاطمه لیله القدر نباشد؟!
ب: در فرازی دیگر از گفتار فرزند فاطمه علیهاالسلام موسی بن جعفر (ع)، این گونه آمده است: ان فاطمه علیهاالسلام صدیقه شهیده. [۳] «فاطمه علیهاالسلام فردی راستگو و صدیق در تمام شوون است. و فاطمه کسی است که مظلومانه به شهادت رسیده است».
شهادت فاطمه علیهاالسلام نشان از پایداری و دفاع وی از ارزشهای الهی است. چرا دختر پیامبر اسلام بعد از رسول الله (ص) شهید می شود؟ این شهادت در کدامین میدان نبرد نصیب فاطمه علیهاالسلام شده است؟! در مصاف با کفار و منافقین در بدر و احد است، یا در خیبر و حنین؟! در دفاع از کدامین ارزشهای الهی است که شهادت را نصیب فاطمه مینماید؟! امام کاظم (ع) بر شهادت و مظلومیت فاطمه گریه میکند. امام کاظم (ع) مادرش را از زبان رسول الله (ص) این گونه معرفی میکند و این گونه برای مادر روضه میخواند: ان فاطمه بابها بابی و بیتها بیتی فمن هتکه فقد هتک حجاب الله. «رسول الله (ص) در معرفی فاطمه علیهاالسلام فرمودند: خانه فاطمه خانه من است. در خانه فاطمه در خانه من است. هر کس آنجا را هتک کند حجاب خدا را پردهدری کرده و حرم الهی را هتک نموده است». آنگاه گریه طولانی نمودند، ثم بکی ابوالحسن طویلا قال هتک و الله حجاب الله هتک و الله حجاب الله هتک و الله حجاب الله. [۴] سه بار تکرار کردند و به خدای سبحان سوگند یاد نمودند که حجاب الهی هتک شده و حرمت حریم الهی شکسته شد!
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] اصول کافی، باب مولد ابی الحسن موسی بن جعفر حدیث ۴٫
[۲] اصول کافی، کتاب الحجه، باب مولد الزهراء علیهاالسلام، حدیث ۲٫
[۳] همان.
[۴] بحار، ج ۲۲، ص ۴۷۶، اعلام الهدایه، ج ۹، ص ۲۰۸٫
منبع: امام کاظم الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما چاپ اول ۱۳۸۶٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *