پدر و مادر (شجره نامه)

امام کاظم علیه السلام در دانشگاه امام صادق

از مهمترین چیزهایی که مورد توجه اسلام در رسالت تابناکش میباشد، بالا بردن درک فرهنگی و گسترش علم و دانش در بین
مردم میباشد، از اینرو، دانشجویی را یک فریضهی دینی دانسته که بر همهی مسلمانان – به منظور بالا بردن سطح زندگیشان در
تمام جنبه های اقتصادی و سیاسی – اقدام به آن واجب و لازم است، و آنان را امتی شایسته قرار داده تا رهبری کامل مردم دنیا را
بخوبی عهدهدار شوند. اسلام ارزش علم را قبول دارد و به توان خلاق آن در ساختن تمدن انسانی ایمان دارد و معتقد است که برای
انسان رسیدن به هدفهای درست در ساختن اجتماع خویش ممکن نیست، مگر بر اساس یک بینش علمی که بر پایهی درک و فهم
حقایق امور استوار باشد و از اینرو است که اسلام مجهز شدن فرد و اجتماع را به سلاح علمی یک ضرورت شمرده است. ائمهی
اهل بیت علیهم السلام نقش مثبتی را در انگیزش حرکت علمی و پیشرفت آن در جهان عرب و اسلام – علی رغم همهی دشواریهای
طاقتفرسا که از حاکمان زمان خود میدیدند – برعهده گرفتند و از روشنترین کارهایی که در این راه انجام دادند، تشکیل دانشگاه
علمی با هدف گسترش دانش در تمام ابعادش و به منظور آزاد کردن اندیشهی مسلمین از رسوبهای نادانی و جمود بود که ما در
آینده به برخی از جنبه های آن اشاره میکنیم.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *