پدر و مادر (شجره نامه)

مادر امام کاظم

امام صادق (ع) کنیزی را به هفتاد دینار خریداری نمود. وی در عین حال که کنیز بود دوشیزه و باکره هم بود. وی زنی پاک دامن از بلاد مغرب زمین بود. این کنیز پاک دامن، «حمیده» به معنای پاک از هر آلودگی، لقب داشت. وی را حمیده بربریه، اندلسیه، مغربیه مینامند. امام صادق (ع) درباره وی فرمود: حمیده فی الدنیا محموده فی الآخره و مصفاه من الادناس. [۱۲] «پسندیده و ستوده در دنیا و آخرت است و از هر گونه آلودگی پاک است،» امام صادق (ع) در ستایش این زن میفرماید: وی فرزندی به دنیا میآورد که بین او و خدا هیچ حجاب و مانعی وجود ندارد، انها تلد مولود لیس بینه و بین الله حجاب؛ [۱۳] یعنی پاک از هر آلودگی. این زن از تاریخ روشن و سراسر پاکی بهرهمند است. وی زنی است فرزانه، دانشمند و معلم که زنان مدینه از محضر وی در آموختن معارف و احکام بهرهمند بودند. چنین زنی که در بین زنان مدینه نمونه و انگشت شمار میباشد. وی در تقوا و دانش به آن مرحله میرسد که مورد ستایش همگان قرار می گیرد. [ صفحه ۲۰] موسی بن جعفر (ع) در دامن پاک این بانو مکرمه متولد شده و پرورش مییابد. این گونه دامن، مهد پرورش فرزانهای چون موسی کاظم (ع) قرار گرفته که برای همگان الگو و اسوه میباشد.
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *