شهادت

تجهیز بعد از شهادت امام کاظم

سندی بن شاهک به دستور هارون بر این پندار بود که با شهید نمودن امام کاظم (ع) و با حیله و تزویر خواهد توانست جنایت عباسیان را در حق عترت پنهان داشته و غریبانه فرزند فاطمه علیهاالسلام را تجهیز نموده و به خاک بسپارد. وی برای تأمین این هدف شوم بعد از شهادت حضرت نیز هشتاد نفر از سران و سرشناسان شیعه را که از جنایات پنهانی عباسیان بیخبر بودند گواه گرفت که به زندان روند و مشاهده کنند آثاری از شکنجه و… در کار نیست و بعد از مرگ هم جنازه امام را مشاهده کنند و گواهی دهند که آسیبی به حضرت نرسیده است و حضرت به مرگ طبیعی رحلت نموده است. اما امام پیشاپیش از توطئه آنان پرده برداشت و به افرادی که پیش از شهادت به ملاقات حضرت رفته بودند تا سلامتی حضرت را ببینند، اطلاع رسانی نمود که من مسموم شدهام و به من زهر نوشاندهاند و بعد از مدتی رحلت خواهم نمود. [۱۱۴] . [ صفحه ۵۵] در این بین حیله دیگر سندی در شرف شکلگیری است. وی مراسم تجهیز و تکفین و تشییع و تدفین امام را عهدهدار میشود. لیکن زهی خیال باطل، یا مسیب ان هذا الرجس السندی بن شاهک یزعم أنه یتولی غسلی و دفنی هیئات هیئات أن یکون ذلک أبدا. [۱۱۵] «ای مسیب، این فرد پلید (سندی) بر این گمان است که غسل و کفن مرا وی عهده دار است! لیکن این خیال باطل است که هرگز شکل نخواهد گرفت». تجهیز امام به دست توانمند فرزندش علی بن موسی (ع) انجام میگیرد. علی بن موسی به صورت ناشناس در جمع آنان قرار گرفته و عهدهدار مراحل تجهیز امام میشود. هنگامی که مسیب حضرت را مشاهده میکند از این صحنه تعجب میکند، در صدد سؤال بر میآید، ثم رأیت شخصا أشبه الاشخاص بموسی بن جعفر جالسا الی جانبه و کان عهدی سیدی الرضا (ع) فهو غلام فاردت و سؤاله فصاح بیسیدی موسی (ع)… فوالله لقد رأیتهم بعینی انه یغسلونه فلا تصل أیدیهم الیه… و رأیت ذلک الشخص یتولی غسله و تحنیطه و تکفینه… قال ذلک الشخص فانی امامک و مولاک و حجه الله علیک بعد ابی. [۱۱۶] «آنگاه فردی را که شبیه ترین به موسی بن جعفر (ع) بود دیدم که در کنار وی نشسته است. گمان میبرم که مولایم رضا که قبلا دیده بودم باشد. خواستم سؤال کنم موسی بن جعفر (ع) گفت سخن مگو،… آنگاه که امام رحلت کرد با چشم خود میدیدم که آنان امام را غسل و کفن میکنند، لیکن دست آنان به امام [ صفحه ۵۶] نمی رسید. آن شخص را دیدم که حضرت را غسل میداد و کفن مینمود؛ سپس به من گفت من امام تو میباشم و حجت خدا بعد از پدرم، من هستم». تجهیز امام با امداد غیبی توسط امام بعدی یعنی علی بن موسی الرضا (ع) انجام میگیرد. آنگاه جنازه برای تشییع آماده میگردد.
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *