شهادت

شهادت امام کاظم

بیشتر نویسندگان شهادت امام موسی (ع) را ۲۵ رجب سال ۱۸۳ مینگارند. [۹۸] برخی ۲۴ رجب سال ۱۸۳ مینویسند. [۹۹] البته برخی نیز پنجم یا ششم رجب [ صفحه ۴۷] سال ۱۸۳ مینویسند. [۱۰۰] بسیار اندک از نویسندگان سال ۱۸۶ را سال شهادت حضرت میدانند. [۱۰۱] . شهادت امام در زندان هارون الرشید در بغداد رخ داده است. مأمور اجرا و مسؤل زندان نیز «سندی بن شاهک» میباشد. اما سبب شهادت امام را بسیاری نوشاندن سم توسط مأموران هارون مینگارند. [۱۰۲] برخی نیز مینگارند مأموران هارون امام را داخل فرش نهادند، آنقدر فشار داده و آسیب وارد ساختند تا به شهادت رسید. [۱۰۳] برخی نیز می نگارند سرب گداخته بر گلوی حضرت ریختند! [۱۰۴] . لیکن بیشتر شواهد و روایات همان دیدگاه اول را تأیید مینمایند که فرزند فاطمه علیهاالسلام به نوشیدن زهر اکراه میشود و به شهادت میرسد. در بغداد شایع میشود که بر موسی بن جعفر (ع) اتفاقی افتاده است. هارون پیش از شهادت حضرت هشتاد نفر از وجوه و صاحبان جاه و جلال دینی را به زندان میفرستد تا حضرت را مشاهده کنند. آنان هنگامی که به زندان مراجعه کردند حضرت را در جایی وسیع و مناسب و با سر و وضع عادی و در ظاهر سالم مشاهده کردند. سندی بن شاهک از آنان خواست تا با حضرت گفتگو کنند و درباره وضع زندان و رفتار مأموران از وی بپرسند. [ صفحه ۴۸] هنگامی که آنان از حضرت در این رابطه سؤال نمودند حضرت فرمود، وضع عادی زندان همین گونه است که شما مشاهده میکنید؛ لیکن تا کنون با هفت عدد خرما (برخی منابع نه عدد) به من سم نوشاندهاند و فردا رنگ من سبز و پس فردا رحلت خواهم نمود، قد سقیت سبع (تسع) تمرات و أنا غدا أخضر و بعد غد أموت. [۱۰۵] .
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *