شهادت

نوشیدن زهر امامان شیعه

شهادت بیشتر امامان معصوم (ع) مانند امام مجتبی (ع) و امام سجاد (ع) و امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) و امام رضا (ع) و امام جواد (ع) و.. به وسیله نوشیدن زهر بوده است. و این مطلب سؤال برانگیز است که چگونه امامان معصوم (ع) به این کار اقدام میکردند؟! با این که قتل نفس و نیز اعانه و کمک به قتل نفس از گناهان بزرگ به شمار میرود و امام معصوم (ع) مرتکب گناه نمیشود. وانگهی اگر امام ناآگاهانه به نوشیدن سم اقدام نموده باشد، گر چه سؤال اول پاسخ خود را مییابد، لیکن در کنار آن سؤال دیگر سبز میشود، که این نکته با علم غیب امام هماهنگ نیست. چگونه میشود کسی که به اسرار آگاه و از همه چیز آگاه است از مسموم بودن نوشیدنی آگاه نباشد! برای یافتن پاسخ این سؤال که کار آسانی نیز نمیباشد، نیاز به تحقیق و پژوهش از علم غیب پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) و نیز دامنه علم غیب معصومین (ع) [ صفحه ۴۹] می باشد. باید پاسخ این سؤال به گونهای باشد که با پیش فرض و باور صحیح و حق تشیع که انبیا و ائمه از موهبت بزرگ الهی به نام «علم غیب» بهرهمند هستند آسیب وارد نسازد. بررسی همه جانبه این موضوع مهم، بحث اعتقادی است نه سیرهنگاری. در عین حال به برخی از محورهای کلان این موضوع پرداخته میشود تا شاید راهگشایی در جهت پاسخ صحیح به این سؤال باشد.
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *