ولادت، از کودکی تا بزرگسالی

جشن تولد امام کاظم

هنگامی که نعمتی از خدای سبحان بر انسان ارزانی میشود، شخص مورد عنایت، شادمان از نعمت در صدد سپاس از ولی نعمت بر میآید. این واکنش در برابر نعمت، پاسخ به ندای فطرت پاک هر انسان است که انسان از جانب فطرت موجودی سپاسگزار است. ناسپاسی انسان خواستگاه حیوانی دارد که در سخن خدای سبحان از آن شکوه شده است، و قلیل من عبادی الشکور. [۲۰] «اندکی از بندگان من سپاس گزارند»! بر این اساس این پایه اعتقادی انسان مؤمن با فطرتی پاک و زلال است، که هماره در برابر نعمتهای ارزانی شده، سپاس گزار ولی نعمت خواهد بود. انسان در تلاش است که سپاس خویش را به نوعی ابراز کند. ابراز سپاس به [ صفحه ۲۳] طور طبیعی به گونهای باید باشد که ولی نعمت را خشنود سازد. بهترین سپاس از نعمت صرف نعمت در جای مورد نظر ولی نعمت است. در این راستا همان گونه که توضیح داده شد فرزندی چون موسی کاظم (ع) با برکت ترین مولود خاندان عترت میباشد. از این رو در سپاس گزاری این نعمت بزرگ انجام کاری که رضایت و خشنودی خدای سبحان را که ولی نعمت است در پی داشته باشد خواهان است. امام صادق (ع) به برکت قدوم نوزاد با برکتش، جشن تولد برگزار میکند و بندگان خدا را با کمال خوشرویی سه روز اطعام میکند. پذیرایی از بندگان خدا و احسان و نیکی به آنان در واقع خشنودی خدای سبحان و ولی نعمت را سبب است؛ که به یمن ارزانی شدن یک نعمت بزرگ چون فرزند برومندی (موسی) امام جشن تولد میگیرد، فاطعم الناس ثلاثا فاطعم اهل المدینه ثلاثا. [۲۱] . این رفتار پسندیده شایسته الگو برداری میباشد که ما نیز برای فرزندان خویش جشن تولد بگیریم. از رفتار اسوههای خویش بهره گرفته سپاس گزاری خویش را ابراز کنیم و کاری که در جهت خشنودی خلق خداست به انجام برسانیم. محفل جشن نیز باید با برنامههای آموزنده دایر شود. محافل جشن باید از انجام کارهای گناه و ضد شؤون دینی – انسانی به دور باشد. [ صفحه ۲۴] امام کاظم (ع) نیز درباره جشن تولد و ولیمه دادن میفرماید: لا ولیمه الا فی عرس او خرس او عذار او وکار او رکاز. [۲۲] «ولیمه و مهمانی در پنج مورد است: عروسی، ولادت فرزند، ختنه، خرید خانه، بازگشت از سفر حج.» خود حضرت نیز هنگامی که خدا به وی فرزند عطا نمود در کوچه و خیابان و مساجد مدینه سه روز طعام و فالوده به مردم دادند. [۲۳] .
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *