ولادت، از کودکی تا بزرگسالی

پیش از امامت امام کاظم

اشاره
مدت بیست سال از زندگی پربرکت و سراسر مبارزهی امام موسی بن جعفر (ع) پیش از عهدهداری امامت و در کنار پدر ارجمندش امام صادق (ع) سپری شد. که ده سال آخر آن همزمان با حکومت خودکامهی منصور بود. آن گرامی در طول این دوران سخت با مشکلاتی که پدر بزرگوارش در راه نشر و تبلیغ آیین جد بزرگوارش با آن مواجه بود آشنا شد، و میدید که جاسوسان و عوامل جیرهخوار منصور، حرکات، دیدارها و مجالس و محافل درس و بحث او را از هر نظر تحت نظر دارند و به منظور متوقف کردن کاروان چهارهزار نفرهی علم و دانشی را که به قافله سالاری آن پیشوای بلند مرتبت در حرکت بود، هر روز به بهانهای مانع ایجاد میکنند و هر گاه و بیگاه بر پایهی گزارشهای بیاساس و دروغ، پدر عالیقدرش را نزد پستترین و پلیدترین مرد روزگار احضار مینمایند. از سوی دیگر شاهد موج اسلامخواهی و حقطلبی و عطش دانشپژوهی اقشار مختلف جامعه به ویژه نسل جوان و گرایش روز افزون آنان به مکتب اهل بیت بود و میدید تشنگان دانش و شیفتگان حقیقت و معنویت، چگونه و با چه مشکلات و رنجهایی خود را به سرچمشه زلال و گوارای مکتب جعفری میرسانند و سرزمین دل خویش را از زمزم نبوی و کوثر علوی که به دست صادق آل محمد (ص) به جریان افتاده بود سیراب میکنند. دوران بیست سالهی پیش از امامت امام کاظم (ع) با آن که بستر حوادث و رخدادهای مهم سیاسی، علمی و فرهنگی بود که بسیاری از آنها به گونهای به بیت امامت مربوط میشد و به طور طبیعی موسی بن جعفر (ع) به عنوان دومین چهره برجستهی این بیت رفیع، پس از پدر بزرگوارش بیشترین و فعالترین نقش را در انجام رسالت الهی و نشر و گسترش معارف اسلامی داشت، متاسفانه تلاشها و فعالیتهای سیاسی، علمی و فرهنگی آن گرامی در طول [ صفحه ۶۲] این مدت، در تاریخ – جز در حد بسیار اندک و پراکنده – منعکس نشده است. از این رو، آنچه در ضمن این درس تحت عنوان «امام کاظم (ع) پیش از امامت» مورد بحث قرار میگیرد تنها در حد یک اشاره و خاطرات و نمونههای پراکندهای است که در منابع تاریخی و حدیثی ذکر شده و ما ضمن دو محور: دوران کودکی و دوران آمادگی به بیان آن میپردازیم.
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *