اخلاق و فضائل, سیره عملی و رفتاری

آموزه های عرشی

شاخصهای عترت خزان العلم، مهبط الوحی، حافظان اسرار الهی، حاملان کتاب آسمانی و خزینههای حکمت خدایند. آنان متصل به معدن علم لدنی، کوثر بیپایان معارف، دریای ژرف بیساحل، اعراف نشینان عرش برین خداوند سبحان میباشند. اگر عترت این گونه است که هست، باید چشم امید به مهربانی آنان دوخت و در کنار خرمن آنان خوشه چید. باید نمی، از یم (دریا) آنان بهره جست. باید شایسته شد تا از آبشار فیض فیضان و فوران کوثر معارف عترت بهره برد و شهدی شیرین نوشید. چرا که این آموزهها در فکر و دسترش اندیشه انسانی نیستند. این گوهرهای گرانبها را تنها در دریای ژرف کوثر اهل بیت (ع) میتوان جستجو نمود. موسی بن جعفر (ع) یکی از این شاخص هاست که در کنار سفره همیشه گسترده وی میتوان نشست، از برکت وی بهرهمند شد. [ صفحه ۹۸]
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *