سیره عملی و رفتاری

اخلاق اجتماعی امام کاظم

۱- سخاوت از بارزترین صفات پیشوای هفتم است، چندان که کیسههای بخشش آن حضرت ضربالمثل مردم مدینه شده بود. بخششهای امام به دشمنان نیز سرایت میکرد.
۲- گرهگشایی از کار دیگران از جمله فعالیتهای اجتماعی امام کاظم (ع) بود. به گونهای که هر گرفتاری که به در خانهی آن حضرت روی میآورد، حاجت برآمده باز میگشت.
۳- بردباری و گذشت از دیگر ویژگیهای برجسته اخلاق اجتماعی موسی بن جعفر (ع) میباشد که لقب «کاظم» بیانگر آن است. امام پاسخ بدیهای امام را به نیکی و بخشش میداد و این رویه را به بستگان و فرزندان خود توصیه میکرد.
—————————————————————————————————————————————–
منبع: زندگانی امام کاظم؛ علی رفیعی، سید محمد حسینی؛ موسسه فیض کاشانی چاپ اول پاییز ۱۳۷۴٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *