سیره عملی و رفتاری

اخلاق نیک امام کاظم و نتیجه آن

در مدینه شخصی از بستگان عمر بن خطاب با امام صادق علیه السلام [ صفحه ۱۲۹] دشمنی می کرد و به طور مکرر با کمال گستاخی از آن حضرت و خاندان رسالت بدگویی می نمود، چند نفر از یاران امام کاظم علیه السلام به آن حضرت عرض کردند: «به ما اجازه بده تا این نامرد تبهکار را سر به نیست کنیم.» امام کاظم علیه السلام آنها را به شدت از این کار برحذر داشت و سپس فرمود: او اکنون کجاست؟ گفتند: در فلان مزرعه مشغول کشاورزی است، امام بر مرکب خود سوار شد و به سراغ او رفت، وقتی به مزرعه ی او رسید، او با ناراحتی فریاد زد: «آهای! کشت و کار ما را پامال نکن.» امام کاظم علیه السلام همچنان به طرف او رفت، وقتی به او رسید، به او فرمود: خسته نباشی، سپس با چهره ای خندان احوال او را پرسید و فرمود: تاکنون چقدر در این مزرعه خرج کرده ای؟ او گفت: «صد دینار.» امام کاظم: امیدداری چقدر محصول برداری؟ او گفت: علم غیب ندارم. امام کاظم: من می گویم، چقدر امید داری برداشت کنی؟ او گفت: امیدوارم ۲۰۰ دینار برداشت نمایم. امام کاظم علیه السلام کیسه ای که محتوی ۳۰۰ دینار بود به او داد و فرمود: این را بگیر و خداوند آنچه را که امید برداشت از این مزرعه داری به تو بدهد. آن شخص گستاخ، در برابر حسن اخلاق امام کاظم علیه السلام آن چنان تحت تاثیر قرار گرفت که همان لحظه به عذرخواهی پرداخت، [ صفحه ۱۳۰] و ملتمسانه از آقا خواست که او را ببخشد. امام کاظم علیه السلام در حالی که با لبخند خود، نشان می داد که او را بخشیده از آنجا گذشت، چند روزی نگذشت که اصحاب امام کاظم علیه السلام دیدند آن مرد عمری در مسجد به محضر امام آمد، با کمال خوشرویی به امام نگریست و گفت: الله اعلم حیث یجعل رسالته: «خداوند آگاهتر است که رسالتش را در وجود چه کسی قرار دهد؟» (انعام / ۱۲۴) یاران دیدند برخورد آن مرد گستاخ و خشن، به طور کامل عوض شده، بار دیگر امام را ستود و سوالاتی کرد و امام پاسخ او را داد، و او رفت. امام کاظم علیه السلام هنگام بازگشت به خانه، به اصحاب فرمود: «این همان شخص بود که شما از من اجازه می خواستید تا او را بکشید، اینک می پرسم کدام یک از این دو راه بهتر بود؟ آنچه شما می خواستید، یا آنچه من انجام دادم؟ من با دادن اندکی پول کارش را سامان دادم و روانش را اصلاح نمودم؟» [۱۱۶] .
نوشته آقای محمد محمدی اشتهاردی بر گرفته از کتاب نگاهی بر زندگی امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *